Актуализират заплатите на кметовете на варненски села

MadeInVarna
Актуализират заплатите на кметовете на варненски села

Увеличение на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Варна одобриха членовете на ПК „Финанси и бюджет“.
До настоящия момент размерът на възнагражденията не е актуализиран въпреки промените в постановление на Министерския съвет от 2019 г., с които се даде възможност индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства да се определят до размера на заплатата на министър. А основното месечно възнаграждение на министър е обвързано със средномесечните заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, които се преизчисляват на всеки три месеца.
При определяне на възнагражденията е взет под внимание броят на жителите на селата. Кметовете на Каменар и Тополи ще получават по 1 740 лв., а на Звездица и Константиново – по 1 440. Заплатата на кмета на най-малкото село в общината – Казашко, ще е в размер на 1 320 лв.
На днешното заседание на комисията бяха одобрени и промени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. След дебати членовете на ПК „Финанси и бюджет“ решиха комисията, оценяваща младежките проекти, да се състои от 7 членове – трима представители на администрацията, трима общински съветници и един външен експерт. Предложението за този състав на комисията беше направено от председателя на местния парламент Тодор Балабанов.
Съветниците дадоха също съгласието за закупуване на входна врата с внедрена RFID система за сигурност, контрол и проследяване на книги за нуждите на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“. Вратата и необходимият софтуер за нейното интегриране с библиотечната информационна система, на обща стойност 24 500 лв., ще бъдат купени със собствените приходи, реализирани от библиотеката.

Следваща Новина

25 млн. лв. повече приходи в бюджета на община Варна

25,4 млн. лева повече приходи са постъпили в бюджета  на Община Варна за първото шестмесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година. Ръстът се дължи на получените субсидии от държавата и по-добрата събираемост на приходите с местен характер. Това сочи отчетът за изпълнението на общинския бюджет […]