Антикорупционният фонд представи свой проект в Община Варна

MadeInVarna
Антикорупционният фонд представи свой проект в Община Варна

Секретарят на Община Варна Нора Момчева се срещна с представители на фондация „Антикорупционен фонд“. По време на разговорите Бойко Станкушев, директор на фонда, Лора Матеева, координатор “Правна програма”, и София Желева – правен експерт, представиха проекта “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общини“, изпълнен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

“Община Варна работи много активно с различни неправителствени организации, с които си партнираме за по-добра прозрачност и информираност на гражданите”, обясни секретарят Нора Момчева. Тя обясни, че именно в тази връзка официалният сайт на общината бе изграден отново след поредица работни срещи с представители на Програма “Достъп до информация” (ПДИ). Електронната страница стана факт, след като бяха спазени конкретни изисквания за публичност на ПДИ. Не случайно в ежегодните класации за прозрачност на тази организация Община Варна се изкачи с над 30 пункта нагоре само за няколко години”, заяви тя. 

Нора Момчева обясни и алгоритъма на обработването на подадените заявления по Закона за достъп до информация. “Те се приемат всеки работен ден от 8:00 до 18:00 часа на гише “Деловодство” в Информационния център на Община Варна, както и по електронен път. Регистърът на заявленията показва, че от началото на 2022 г. досега са постъпили 60 заявления по ЗДОИ, без постановен нито един мълчалив отказ за предоставяне на информация. Това е трайна тенденция, която се налага през последните години, обясни секретарят. По време на срещата бе представена и информация за проект на Община Варна „Демократизация на процесите на формиране и полагане на политиките в градове с районно деление“, който е завърши с проект за наредба за провеждане на обществени консултации и обсъждания със заинтересованите страни на територията на града. 

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Международен балетен фестивал ще се проведе във Варна

Международен балетен фестивал ще се проведе във Варна в периода от 27 юни до 1 юли във Фестивален и конгресен център. Организатори са читалище „Христо Ботев“ със съдействието на Община Варна и ФКЦ.   В рамките на събитието ще се проведе международен конкурс и балетна академия с майсторски класове. В […]