БАКР: Община Варна запазва стабилен кредитен рейтинг

MadeInVarna
БАКР: Община Варна запазва стабилен кредитен рейтинг

На 12.05.2022 година Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди отново кредитния рейтинг на Варна: дългосрочен – /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен – /А-3/ перспектива: стабилна.

Членовете на Рейтинговия комитет са разгледали финансовото състояние на община Варна за 2021 г., с акцент върху позитивното развитие на приходната част на бюджета, демонстриращо известно възстановяване след пика в развитието на ковид кризата през 2020 г.

“През 2021 г. Община Варна отчита собствени приходи в размер на 177 796 000 лв., което представлява значителен годишен ръст от 21.7%, а съществено и в положителна посока е и изменението спрямо 2019 г. (16.8%). Повишението е по линия както на данъчните, така и на неданъчните приходи”, пише в становището на БАКР. Отбелязано е още адекватното управление на дълга съобразно етапите на изпълнение на стартираните и предстоящи инвестиционни проекти, както и липсата на просрочени задължения за поредна година.

Община Варна ще продължи устойчивото си развитие с поддържане на много добро финансово представяне при умерен размер на поетия дълг, категорични са експертите. Доколкото рейтингът на общината е ограничен от рейтинга на Република България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Присъдените от нея рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите агенции, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Връчват награда „Варна“ на 23-ти май

Годишните награди „Варна“ ще бъдат тържествено връчени на 23-ти май от 11 ч. в Юнашкия салон. Общо 28 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието ще бъдат удостоени с награди, след решение на Общинския съвет. През тази година носител на голямата награда „Варна“ е археологът […]