Канят политическите партии и коалиции за консултации за състава на ОИК

MadeInVarna
Канят политическите партии и коалиции за консултации за състава на ОИК

В изпълнение на чл. 75 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 4 август 2023 г. на ЦИК, се канят парламентарно представените политическите партии и коалиции – коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „ПП-ДБ “, партия „Възраждане“, партия „ДПС“, коалиция „БСП за България“, партия „Има такъв народ“ на 21.08.2023 г. от 10 ч. часа в зала „Варна“, в сградата на Община Варна, да участвате в консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
При провеждане на консултациите следва да се представят:
1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага.
2. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.
3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Копие на диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (ако все още няма издадена диплома), в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.
5. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове.
6. Декларация за съгласие от всяко едно лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

"Най-дългата вечеря на плажа" ще се проведе в Аспарухово

Поредно издание на „Най-дългата вечеря на плажа“ ще се проведе тази събота на плажа в Аспарухово. Всеки, който има желание да се включи в проявата, може да си носи постелки, храна и напитки. Богатата музикално-артистична програма ще започне в 19,30 часа. В нея са включени детска анимация от „Мимо шоу“, […]