Комисията по благоустройство даде зелена светлина за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил

MadeInVarna
Комисията по благоустройство даде зелена светлина за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил

Комисията по „Благоустройство и комунални дейности“ към Общински съвет-Варна даде своето положително становище за действия по разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил.
Съветниците от комисията разгледаха предложение за поставяне на специализирани контейнери и изграждане на система, която ще отговаря както за събирането, така и за рециклирането и оползотворяването на този тип отпадъци. Съдовете ще са обект на видеонаблюдение, като в тях ще има вградени датчици за автоматично отчитане нивото им на запълване. Според вносителите датчиците ще спомогнат за оптимизиране на графика на обслужване и ще осигурят регулярно обслужване на контейнерите.
Подобна система действа вече в 15 български града. Стана ясно, че организацията по оползотворяването на този тип отпадъци ще отклони около 4% от битовите отпадъци за депониране, в това число дрехи, домашен текстил, завеси, чанти и обувки. С въвеждането на разделното им събиране ще се даде превес на използването им за повторна употреба чрез продажба и рециклирането им.
Предстоят действия по детайлизиране на договорните отношения, както и обсъждане на точките за разполагане на съдовете, след което ще бъдат гласувани на заседание на Общински съвет-Варна.
Към момента в България се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на отпадъците в съответствие с националното законодателство. Една от тях е схемата за разширена отговорност на производителя. С оглед на новите европейски цели до 2025 г. е необходимо в този отпадъчен поток да бъдат включени и текстилните  отпадъци. Задължително разделно събиране на отпадъци от текстил е заложено и в Националната програма за развитие на БЪЛГАРИЯ 2030.
Друга тема, която съветниците обсъдиха, бе искане да се изгради тротоар и улично осветление в участъка на бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Атанас Москов“ до Картонажна фабрика. По данни на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ сигналът е предаден на администрацията на р-н „Владислав Варненчик“ за включване в програмата за рехабилитация на района за следващия период.
Във връзка с писмо от живущи на територията на СО „Боровец“ бе разгледана идеята за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в района. Като първа стъпка съветниците решиха да бъде изпратено писмо към Дирекция „Общинска собственост“, която да проучи и определи общински имот, на който може да бъде изграден пункта.
Съветниците обсъдиха и предложение от граждани от 17-ти микрорайон свързано с състоянието на ул. Мадара в частта между Базар Левски и ул.“Д-р А.Железкова“. Желанието на вносителите е пътната инфраструктура в района да бъде проектирана по начин, който да запази дърветата по протежение на канала в посочената част, както и да бъде изградена нова улица, свързваща ул. „Каймакчалан“ с ул. „Мадара“.  Съветниците се запознаха и с идеята да бъде обезопасен отводнителния канал по протежение на ул. „Мадара“ и да се реконструират и обезопасят двата моста, над отводнителния канал. Сигналът ще бъде обследван от администрацията за последващи действия.

Следваща Новина

Наказания за двама младежи, отвлекли непълнолетно момиче във "Владиславово"

Варненският окръжен съд призна за виновни 19-годишния Викторио И. и 18-годишния Цветелин Г. за отвличането на непълнолетно момиче във Варна. При извършване на престъплението по-големият младеж бил въоръжен с газов пистолет. Съдът конституира пострадалата като частен обвинител и граждански ищец. Тя претендира обезщетение в размер на 40 000 лева за нанесени […]