Комисията по благоустройство даде зелена светлина за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил

MadeInVarna
Комисията по благоустройство даде зелена светлина за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил

Комисията по „Благоустройство и комунални дейности“ към Общински съвет-Варна даде своето положително становище за действия по разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил.
Съветниците от комисията разгледаха предложение за поставяне на специализирани контейнери и изграждане на система, която ще отговаря както за събирането, така и за рециклирането и оползотворяването на този тип отпадъци. Съдовете ще са обект на видеонаблюдение, като в тях ще има вградени датчици за автоматично отчитане нивото им на запълване. Според вносителите датчиците ще спомогнат за оптимизиране на графика на обслужване и ще осигурят регулярно обслужване на контейнерите.
Подобна система действа вече в 15 български града. Стана ясно, че организацията по оползотворяването на този тип отпадъци ще отклони около 4% от битовите отпадъци за депониране, в това число дрехи, домашен текстил, завеси, чанти и обувки. С въвеждането на разделното им събиране ще се даде превес на използването им за повторна употреба чрез продажба и рециклирането им.
Предстоят действия по детайлизиране на договорните отношения, както и обсъждане на точките за разполагане на съдовете, след което ще бъдат гласувани на заседание на Общински съвет-Варна.
Към момента в България се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на отпадъците в съответствие с националното законодателство. Една от тях е схемата за разширена отговорност на производителя. С оглед на новите европейски цели до 2025 г. е необходимо в този отпадъчен поток да бъдат включени и текстилните  отпадъци. Задължително разделно събиране на отпадъци от текстил е заложено и в Националната програма за развитие на БЪЛГАРИЯ 2030.
Друга тема, която съветниците обсъдиха, бе искане да се изгради тротоар и улично осветление в участъка на бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Атанас Москов“ до Картонажна фабрика. По данни на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ сигналът е предаден на администрацията на р-н „Владислав Варненчик“ за включване в програмата за рехабилитация на района за следващия период.
Във връзка с писмо от живущи на територията на СО „Боровец“ бе разгледана идеята за изграждане на площадка за едрогабаритни отпадъци в района. Като първа стъпка съветниците решиха да бъде изпратено писмо към Дирекция „Общинска собственост“, която да проучи и определи общински имот, на който може да бъде изграден пункта.
Съветниците обсъдиха и предложение от граждани от 17-ти микрорайон свързано с състоянието на ул. Мадара в частта между Базар Левски и ул.“Д-р А.Железкова“. Желанието на вносителите е пътната инфраструктура в района да бъде проектирана по начин, който да запази дърветата по протежение на канала в посочената част, както и да бъде изградена нова улица, свързваща ул. „Каймакчалан“ с ул. „Мадара“.  Съветниците се запознаха и с идеята да бъде обезопасен отводнителния канал по протежение на ул. „Мадара“ и да се реконструират и обезопасят двата моста, над отводнителния канал. Сигналът ще бъде обследван от администрацията за последващи действия.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Наказания за двама младежи, отвлекли непълнолетно момиче във "Владиславово"

Варненският окръжен съд призна за виновни 19-годишния Викторио И. и 18-годишния Цветелин Г. за отвличането на непълнолетно момиче във Варна. При извършване на престъплението по-големият младеж бил въоръжен с газов пистолет. Съдът конституира пострадалата като частен обвинител и граждански ищец. Тя претендира обезщетение в размер на 40 000 лева за нанесени […]