Министър Бойко Рашков: Либерални наказания не могат да окажат възпиращо въздействие върху трафикантите за хора

MadeInVarna
Министър Бойко Рашков: Либерални наказания не могат да окажат възпиращо въздействие върху трафикантите за хора

Специалният представител за борба с трафика на хора към ОССЕ Валиант Ричи и министър Рашков, председател на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) акцентираха върху превенцията като добра стратегия за справяне с проблема

По думите на Валиант Ричи, България е на прав път и сега е моментът чрез политическа воля да се надгради постигнатото, за да бъде солидна и резултатна борбата с трафика на хора.
България е държава – източник на жертви на трудовата или сексуалната експлоатация, а основна причина е ниският стандарт и бедността на някои слоеве от населението, което се поддава на внушение – отбеляза министър Рашков.
Според Валиант Ричи, предизвикателство остават недостатъчно тежките санкции за извършителите, в т. ч. и големият брой условни присъди. Трафикът на хора е сериозно престъпление, заплаха за сигурността и тежко нарушение на правата на човека. Трафикантите трябва да носят отговорност за причинената вреда с наказания, които отразяват тежестта на престъплението.
Либерални наказания не могат да окажат превантивно и възпиращо въздействие върху дееца. Налагането им не съдейства при възстановяването и преодоляването на психологическите травми на пострадалите, не им дава увереност и чувство на сигурност – посочи министър Рашков. Той открои необходимостта от планиране и провеждане на обучения за представителите на всички институции, ангажирани в противодействието на трафика на хора.

Според цитираните на пресконференцията статистически данни, общият брой пострадали за 2020 г. е 458. В него се включват и формално идентифицираните жертви на трафик от предходни години. От тях 359 са жени, 61 мъже и 31 деца. Общият брой пострадали от трафик на хора с цел сексуална експлоатация е 336, от които 333 жени, 3 мъже и 24 малолетни и непълнолетни. Жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация са станали 69 души, от които 54 мъже, 15 жени и 5 деца. В същото време осъдителните присъди са относително малко на брой.

Следваща Новина

Министър Бойко Рашков награди три служителки в банкови офиси за смелост и гражданска доблест

На специална церемония в сградата на министерството Цецка Цекина, Кристина Костова и Снежанка Йорданова получиха плакети на МВР Бих искал да обърнем повече внимание на три жени с качества, които не се забелязват  често.  Очевидно, не са много хората с необходимия кураж в критични моменти да реагират хладнокръвно, да преодолеят […]