Министрите по околна среда на ЕС обсъдиха ролята на горите и продуктите от дърво в екологичните, енергийните и климатичните политики

MadeInVarna
Министрите по околна среда на ЕС обсъдиха ролята на горите и продуктите от дърво в екологичните, енергийните и климатичните политики

В рамките на втория ден от неформалната си среща в Амиен, Франция, министрите на околната среда и министрите на енергетиката на ЕС обсъдиха въпросите на справедливия преход към ниско емисионно развитие и ролята на горите в борбата с изменението на климата.
„Ролята на горите за смекчаване изменението на климата е безспорно значима. За да се увеличи дългосрочно улавянето на въглерод, от съществено значение е горите да се управляват активно и устойчиво, като се отчетат всички други функции и роли на горската екосистема. Старите гори в Европа трябва да бъдат адекватно опазвани, като им се отдаде необходимото значение, включително по отношение на опазването на биоразнообразието и екосистемите“, заяви министър Сандов в своето изказване.
България защитава позицията, че бъдещото законодателство за постигане на общите климатични цели до 2030 г. трябва да стъпи върху ключови принципи и приоритети. Необходима е съгласувана законодателната рамка, която да стимулира икономически ефективен принос на всички сектори, включително иновативни решения за намаляване на емисиите във въглеродно интензивните сектори, и не на последно място – споделяне на усилията между държавите членки по последователен, справедлив и разходоефективен  начин.
В съвместното заседанието участва и министърът на енергетиката Александър Николов.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

„Сиринце в небето” – чудна изложба в Апелативен съд – Варна

Радост, усмивки и еуфория във Варненския апелативен съд! В арт-салона на школата за изкуства „Дедал”, разположен в съда, вече е разгърната втората самостоятелна изложба на Павел и Симона Тотеви. 11-годишните таланти са най-младите автори в голямото семейство на художествено ателие „Дедал”. В чудна приказна изложба те представят 34 свои картини […]