Обсъдиха промените във висшето образование в сферата на дигитализацията

MadeInVarna
Обсъдиха промените във висшето образование в сферата на дигитализацията

Промените във висшето образование, свързани с дигитализацията и иновациите бяха обсъдени днес по време на Първия международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации  в образованието и науката“, организиран от Община Варна. Форумът бе открит днес и ще продължи в до 10.06.21г. Събитието е част от стратегията за развитието на Варна като град на знанието, желано място за кариерно и професионално развитие. Тематиката днес бе разисквана в три основни панела.

Първият бе на тема „Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес“. Със свои презентации участваха доц. д-р Иван Куюмджиев, ИУ-Варна, който говори за „Предизвикателства и решения за дигиталната трансформация във висшите училища”. Проф. д.т.н. Андон Лазаров – преподавател в катедра “Информационни технологии” на ВВМУ „Н. Вапцаров“ направи презентация “Мястото и ролята на имулационните софтуерни продукти за практическо обучение в условия на извънредни обстоятелства”. Презентацията „Иновативни подходи в обучението по инженерни дисциплини” беше представена от доц. Д-р Илонка Лилянова от ТУ-Варна, а асистент Антонина Иванова  от ВСУ „Ч. Храбър“ направи презентация „Резултати, роля и въздействие на дисциплината „Дигитални трансформации във ВСУ 2020-2021.“

Вторият панел беше под надслов „Интернационализация: Иновативни модели за партньорство и образование“. В дискусията се включиха проф. Иван Мерджанов от МУ-Варна, който представи „Международен проект за интерактивно онлайн обучение на медицински специалисти по английски и немски език HELP2–HEalthcare Language Learning Programme  по програма ERASMUS +“

Проф. д-р Калин Калинов от ВВМУ „Н. Вапцаров“ сподели с участниците “Интернационализация на морското образование. Опция или необходимост?”, а доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец – декан на Архитектурен факултет ВСУ “Черноризец Храбър” -„Партньорството като подход във висшето образование (реализация за архитекти, инженери, дизайнери и хореографи)“.

Последен участник във втория панел беше Зухран Кадиева от ТУ -Варна, експерт дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти“, която направи презентация на тема „Образование без граници“.

Последният панел за деня беше посветен на модернизацията на висшето образование. Доц. д-р инж. Милена Карова от ТУ- Варна, зам. декан на Факултета по изчислителна техника и автоматизация  презентира “Роботиката и изкуственият интелект, предпоставка за модерна работна среда”. Екип  учени -доц. Галина Момчева от ВСУ „Черноризец Храбър“; проф. Златислав Стоянов и проф. Антон Тончев от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ направиха презентация на тема „Новаторски, свързани с изкуствен интелект, кариери в биомедицината и здравеопазването. Модернизация в създаването на магистърски програми.“ Последна беше презентацията на асистент Недко Перчемлиев от Химикотехнологичен и металургичен университет-София на тема „Приложение и разработване на приложения с добавена реалност за целите на обучението“. В рамките на деня бяха проведоха две дискусии, предложено бе издаване на информационен бюлетин по проблемите на образованието и науката „Варна – град на знанието“, както и разработване на карта за дигитално гражданство на чуждестранните студенти и докторанти, които се обучават във Варна.

Следваща Новина

Продължава приемът на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Продължава приемът на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Съгласно закона за социалните услуги, потребители са следните целеви групи- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с […]