Община Варна финансира археологическите проучвания в градинката на ул. „Цар Симеон I“

MadeInVarna
Община Варна финансира археологическите проучвания в градинката на ул. „Цар Симеон I“

Община Варна финансира археологическите проучвания в парковата площ в пространството между ул. „Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхоф“. Стойността на проекта е в размер 41 819 лв. Ръководител на проекта е доц. д-р Валери Йотов от РИМ – Варна, а изкопните дейности започнаха днес. Има издадено разрешение за археологическо проучаване от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

В момента се демонтират участъци от сграда „военен  склад“ –„беглишки хамбар“, които са върху крепостна стена, датирана от епохата от късния елинизъм I в. пр. Хр., с преустройства от римската епоха – II – III в., за да бъде разкрит по-голям участък.
Проектът предвижда изграждане на дренажни кладенци за пренасочване на подпочвените води към канализацията. След приключване на археологическото проучване в парковата площ, Община Варна ще възложи и проект за консервация, реставрация и социализация на старините в парковата зона. Целта е експониране и опазване на откритите недвижими културни ценности, които са с висока историческа стойност.

Първите археологически находки в района бяха открити през 2019 г. при реализацията на европейски проект на Община Варна за благоустрояване на ул. „Цар Симеон“. Веднага бе назначена експертна комисия от Министерството на културата, която е предложила теренът да бъде изваден от проекта и да бъде извършено цялостно проучване.

Следваща Новина

Честито на спартаклии! Ф.К. "Спартак" Варна стана на 102 години!

Днес се навършват точно 102 години от създаването на Ф.К. “Спартак” Варна. Клубът е основан на 28.08.1918 г. Имена: „Български сокол“ (от 1918 г.), „Шипченски сокол“ (от 1924 г.), „Спартак“ (от 1945 г.), „ЖСК-Спартак“ (от 1969 г.), „Спартак“ (от 1985 г.), „Спартак 1918“ (от 2010 г.). Успехи: Шампион – 1932 […]