Община Варна инвестира 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите

MadeInVarna
Община Варна инвестира 181,5 млн. лв. в нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите

181,5 млн. лв. е капиталовата програма на Община Варна за 2021 година. От тях 121,1 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, като част от парите са чрез дълг, а останалите 60,3 млн. лв. – по линия на европейските проекти.

Капиталовата програма с финансиране от общинския бюджет, предвижда изпълнение на следните обекти:

Реконструкция на ул.”Мадара” – в участъка от ул. “Д-р Железкова” до ул. “Явор” и благоустрояване на пространствата в карето между бул. “Царевец” – ул. “Караагач” – ул. “Мир” – бул. “В. Левски” – бул. “Осми приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски;

Основен ремонт на ул. “Акация“;

Основен ремонт на транспортно съоръжение – метален клаповмост;

Проектиране на реконструкция на бул. “Цар Освободител” – в участъка от бул. “Васил Левски” до пътния възел за летището;

Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро) – направление на трасето от Индустриална зона Варна до КК „ЗлатниПясъци“;

Актуализация на проект “Продължение на ул.”Атанас Москов” към Южна промишлена зона;

Реконструкция на улица от бул.”Първи май” към рибарско пристанище “Карантината”, включително обръщач;

Пътна автомобилна рампа на АМ “Хемус” – качване от бул. “Ат. Москов”;

Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ведно с обслужващи го пътеки;

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК “Св. Св. Константин и Елена”;

Укрепване на свлачище с в местност “Свети Никола”, гр. Варна – І етап

Ремонт на напорен тръбопровод за отпадъчни води;

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна, II-ри етап – Основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, “II-ри микрорайон” – източна част, с постановление на МС;

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. “Асен Разцветников”, ул. “Петър Дертлиев” и ул. “Проф. д-р Емил Станчев”;

Основен ремонт на обекти, фактически свързани с бул. “В. Левски” и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. “В. Левски”;

Основен ремонт и реконструкция на стадион “Спартак”;

Основен ремонт на спортна зала за борба “Простор”;

Обследване и проектиране на скейтборд съоръжения на територията на община Варна;

Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна;

 

Капиталова програма, финансирана със средства от заема:

Проект -„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на община Варна” – заем от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв.

Обекти:

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. “Тодор Влайков”, ул. “Христо Македонски”, ул. “Константин Доганов”, ул. “Филип Тотю“- 1 100 000 лв. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. “Д-р Пискюлиев”, ул. “Парижка комуна”, ул. “Кракра”, ул. “Дрин”, ул. “Л. Бенковски” и ул. “Хараламби Ангелов”;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. “Отец Паисий”, ул. “Оборище”, бул. “Сливница”, бул. “Владислав Варненчик” -3 500 000 лв. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. “Хаджи Димитър”, ул. “Пирин”, бул. “Сливница”, ул. “Г. С. Раковски„ -1 000 000 лв.;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. “Патриарх Евтимий”, ул. “Дунавски лебед”, ул. “Български орел”, бул. “Владислав Варненчик “;

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. “Отец Паисий”, бул. “Цар Освободител”, ул. “Пирин”, ул. “Македония”;

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. “Царевец”,  бул. “Васил Левски” и бул. “Осми приморски полк”;

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. “Васил Левски”, ул. “Студентска”,  бул. “Осми приморски полк” и ул. “Мир”-4 900 000 лв. Експериментални блокове -бл. 37 – бл. 41, кв. “Изгрев”;

Благоустрояване в част от 15 м. р. -междублоково пространство заключено между ул. “Георги Пеячевич”, бул. “Вл. Варненчик”, бул. „Васил Левски”, ул. “Родина”;

Благоустрояване в ж. к. “Възраждане” III м. р. -пространство заключено между ул. “Поп Димитър”, бул. “Цар Освободител” и бул. “Трети март” – 3 750 000 лв;

Благоустрояване в ж. к. “Младост” II м. р. територията заключена между бул. “Сливница”, бул. “Република”, ул. “Хан Севар” и ул. “Вяра”-3 900 000 лв.; Благоустрояване в ж. к.”Трошево”  -междублоково пространство заключено между ул. “Фантазия”, улицата северно от бл. 78, бул. “Хр. Смирненски”, ул. “Хан Кубрат” и ул. “Добрин Василев”;

Междублоково пространство заключено между ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бул. “Мара Тасева”, ул. “Средец” и ул.”Стара Загора” по плана на 27-ми м. р.-1 950 000 лв.;

Междублоково пространство заключено между бул. “Народни Будители”, ул. “Перник”, ул.”Искър”, ул. “Чонгора”, ул. “Детелин Войвода, ул. “Балкапан” по плана на 27-ми м. р;

Междублоково пространство на ул. “Св. Св. Кирил и Методий” бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.;

Междублоково пространство затворено от ул. “Асен Разцветников”, бул. “Света Елена”, бул. “Константин и Фружин” и ул.”Боян Илиев”;

Междублоково пространство затворено между бул. “Света Елена”, ул. “Георги Минков”, бул. “Трети март” и бул. “Константин и Фружин”;

Проект II – „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул.”Петър Дертлиев” и ул.„Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“  индикативна стойност до 9 719 142 лв. в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от бюджета на община Варна, 8 000 000 лв. за частично финансиране, осигурени от Държавен бюджет с ПМС 360/10.12.2020 г., ФО 70/17.12.2020 г. на МФ и  1 514 522 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Проект III -„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на община Варна” – индикативна стойност 30 304 211 лв., в т.ч. 304 211 лв., осигурени от бюджета на общината за проектиране и 30 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция;

Обекти с изготвени инвестиционни проекти:

Основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена, кв. Виница, в участъка от ул. „Цар Борис III” до Гробищен парк, гр. Варна;

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” – от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Реконструкция на ул. „Прилеп” – в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап;

Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Обекти:

ул. “Г. С. Раковски” от ул. “Проф. Державин” до ул. “Пирин”;

ул. “Стефан Караджа” от бул. “Цар Освободител” до площад “Екзарх Йосиф”;

ул. “Поп Богомил”, ул. “Св. Климент” от ул. “Сан Стефано” до площад “Екзарх Йосиф”;

ул. “Княз Ал. Батенберг” от ул. “Архимандрит Филарет”до бул. “Приморски”;

ул. “Граф Игнатиев“;

ул. “Д-р Пискюлиев” от ул. “Ангел Кънчев” до бул.”Христо Ботев” – 475 000 лв. -ул. “Беласица” от ул. “Кракра” до ул. “Д-р Пискюлиев”;

ул. “Ивайло” от ул. “Ангел Кънчев” до ул. “Беласица”;

ул. “Цар Иван Страцимир” от ул. “Ангел Кънчев” до ул.”Беласица”;

ул. “Хан Маламир” от ул. “Ангел Кънчев” до ул. “Беласица” –150 000 лв. -ул. “Стара планина” от ул. “Ангел Кънчев” до ул.”Беласица”;

ул. “Начо Начев” от ул. “Ангел Кънчев” до ул. “Беласица”;

ул. “Никола Бацаров” от ул. “Дрин” до ул. “Беласица”;

ул. “Велико Христов” от ул. “Парижка комуна” до бул. “Съборни”;

ул. “Патриарх Евтимий” от бул. “Владислав Варненчик” до бул. “Сливница“;

ул. “Петко Ю. Тодоров” от ул. “Патриарх Евтимий” до ул. “Отец Паисий”;

ул. “Пенчо Славейков” от бул. “Сливница” до ул. “Отец Паисий”;

ул. “Константин Величков” от ул. “Яне Сандански” до бул. “Сливница”;

ул. “Васил Друмев” -1 672 000 лв.;

ул. “Тодор Икономов”  –350 000 лв.;

ул. “Капитан Райчо” в частта на 15 м. р.;

ул. “Поп Харитон” в частта от ул. “Самарско знаме” до  ул. “Злати Бръчков“;

ул. “Под игото” в частта на 15 м. р.;

ул. “Никола Корчев” в частта от ул. “Доброволци” до ул. “Д-р Ив. Селимински”;

ул. “Доброволци” от ул. “Никола Корчев” до ул. “Кап. Райчо“;

ул. “Иван Боримечката”;

ул. “Самарско знаме” в частта от бул. “Вл. Варненчик” до ул. “Кап. Райчо“;

ул. “Блян” от бул. “Трети март” до ул. “Поп Димитър”;

ул. “Цар Св. Тертер” – 800 000 лв. -ул. “Цар Гаврил Радомир” в частта северно от бл. 41;

ул. “Найчо Цанов”;

ул. “Искър”;

ул. „Инж. Каракулаков”;

ул. “Св. Св. Кирил и Методий”;

ул. “Злетово“;

Проект IV -„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” индикативната стойност на проекта е в размер на  41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна  до 10 000 000 лв. заем от финансова или кредитна институция

Обекти:

Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. “Хъшове“ №2;

Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи по плана на 12 м. р., район „Приморски“;

Нова сграда на детска градина №48 “Ран Босилек”, с. Тополи, ул. “Здравец” №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи);

Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ ул. “Ген.Колев” №90;

Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи – ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;

Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

Нов корпус към VII СУ “Найден Геров”, ул. “Царевец“ №1;

Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, кв. 38 по плана на 8-ми м. р.;

Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“) в имот УПИ ІІ-110 за „учебно заведение“, кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен адрес: бул. „Сливница“ №113

Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с с административен адрес: ул. “28-ма” № 28, гр. Варна;

Изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р., гр. Варна.

 

Капиталова програма – Осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по Оперативни програми на Европейски съюз

– “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна -НЧ “Петко Рачев Славейков 1928”, финансиран по ОП “Региони в растеж” 20142020 г.:

– заем за съфинансиране от Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД) в размер до 143 230 лв., в т.ч. за 2021 г. 57301 лв.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Пропадна контролата на Черно море с Нефтохимик

Втората контрола на Черно море през зимната подготовка с Нефтохимик пропадна. Проверката с втородивизионния тим трябваше да се играе във вторник, 19 февруари, но поради проблеми в отбора на бургазлии, няма да се състои.   “Моряците” стартираха седмицата с една тренировка. Заниманието се проведе на стадион “Младост” във Варна и […]