Община Варна обявява конкурс за директор на дирекция “Екология и опазване на околната среда”

MadeInVarna
Община Варна обявява конкурс за директор на дирекция “Екология и опазване на околната среда”

Крайният срок за подаване на документи е до 17:30 часа на 27 юни

Община Варна обявява конкурс за директор на дирекция “Екология и опазване на околната среда”. Минималните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са: степен на завършено образование – магистър, в професионална област природни или стопански науки. Изисква се и четири години професионален опит или придобит ранг ІІІ младши.   

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Мениджърски подход при управление на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ и интервю. 

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 27.06.2024г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, стая 405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес: zvelinova@varna.bg. За целта  заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за контакт: 052/820 369, лице за контакт – Зорница Велинова.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.    

За повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/2495

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Отриват изложбата „Пасажери между две морета“ на художници от Варна и Дордрехт

Изложбата, организирана от Община Варна и Фондацията за побратимяване „Дордрехт – Варна“, ще бъде експонирана от 19 юни до 10 юли 2024 г. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“   Съвместната изложба на художници от Нидерландия и България „Пасажери между две морета“ ще бъде открита днес – 19 юни от […]