Община Варна осигури патронажна грижа за хора в нужда и през 2022 г.

MadeInVarna
Община Варна осигури патронажна грижа за хора в нужда и през 2022 г.

Община Варна продължава социалната услуга патронажна грижа за граждани и през следващата година. Вече е одобрено проектното предложение “Патронажна грижа +“ с продължителност 12 месеца по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Планирани са дейности в две направления: предоставяне на патронажна грижа и превенция на коронавирусната инфекция в социалните услуги.

Новият компонент на патронажната грижа за най-застрашените от COVID-19 ще стартира през месец януари 2022 година, осигурявайки устойчивост на предлаганите към момента услуги по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна – Компонент 2”, чиято реализация ще приключи през месец декември 2021 год.

Във второто направление, с начало 1 декември 2021 год., ще бъдат реализирани мерки, насочени към опазване на здравето, както на потребителите на социални услуги, така и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне. Ще бъде осигурен необходимия човешки ресурс и безопасна среда за изпълнението на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка, а при необходимост и допълнителна компютърна техника за предоставянето им дистанционно. Стойността на проекта е 2 156 183.54 лв. безвъзмездна финансова помощ, съобщават от дирекция „Социални дейности“.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Провеждат имунизационна кампания и в Максуда

Община Варна и РЗИ стартират имунизационна кампания срещу COVID-19 в ромските махали, съобщиха от дирекция “Здравеопазване”. На 07.07.2021 г. ще се проведе акция по ваксиниране в „Максуда“ – на ул. „Петко Напетов“ №12. Всички желаещи, които искат да се ваксинират срещу COVID-19, могат да изберат вида ваксина, която да им […]