Община Варна ще строи детски градини и ясли с нови 679 места

MadeInVarna
Община Варна ще строи детски градини и ясли с нови 679 места

Нови 679 места ще бъдат открити в детските ясли и градини във Варна след изграждането на 12 нови сгради и пристройки. Средствата за тях са заложени в проектобюджета за 2021 година – в размер на 31,2 млн. лв., осигурени по програма на Министерството на образованието и науката. Участието на общината е в размер на 10 млн. лв. дългово финансиране. Мащабното развитие на образователната инфраструктура в морската столица предвижда изграждане на:

 

Три нови сгради:
– Детска градина за 4 групи, с физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство на ул. “Хъшове“ №2;
– Детска градина за 6 групи „Слънчогледи“ , по плана на 12 м. р., район „Приморски“;
– Детска градина №48 “Ран Босилек”, с. Тополи, която е предвидена за 6 групи (1 яслена и 5 градински)

 

Три пристройки:
– Нов корпус за 3 групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“;
– Нов корпус за 4 групи към ДГ №39 „Приказка“ – ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;
– Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

 

Нови сгради за три училища:
– Гимназията с преподаване на чужди езици ПГЧЕ „Йоан Екзарх“;
– Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“);

– Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот на ул. “28-ма”  в кк “Св. Св. Константин и Елена”

 

Нови корпуси за три училища:
– VII СУ “Найден Геров”, ул. “Царевец“ №1;
– Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“;
– Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

 

В капиталовата програма на Община Варна са заложени средства за проектиране и извършване на основен ремонт на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа “Другарче”, който ще бъде превърнат в модерна детска градина – трети корпус към ДГ 17 “Д-р Петър Берон”. Основен ремонт, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор е предвиден в детска ясла № 5 “Чуден свят”. Основен ремонт на съществуващата сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла ще има и в № 7 “Роза“.

 

В две училища и четири детски градини ще бъдат изградени нови спортни и игрови площадки – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Първа езикова гимназия, ДГ 14 “Дружба”, ДГ 44 “Валентина Терешкова” – филиал,  ДГ 51 “Ран Босилек” с. Константиново и детската градина в село Звездица.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Варненка алармира: Дърво до детска градина е надвиснало опасно над улица "Константин Величков"

Будна варненка съобщи във фейсбук групата “Забелязано във Варна” за опасно дърво, висящо срещу детска градина. Ето какво написа г-жа Милена Радева: “Спешно! Дърво е надвиснало опасно над улица “Константин Величков”. Срещу него се намира детска градина и ежедневно минават родители със своите деца. Ние като живущи на улицата звъняхме […]