Община Варна започва подбор на младежки проекти, които ще финансира

MadeInVarna
Община Варна започва подбор на младежки проекти, които ще финансира

За поредна година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”. Електронната платформа за подаване на проектни предложения ще бъде отворена от 26-ти май до 23:59 ч. на 9 юни на  сайта www.varnanamladite.com
Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна), осъществяващи дейността си в морския град.

Приоритетите тази година са – младежко предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот/дейности на открито.

Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност – минимум три месеца и да обхваща  периода от 15 юли до 15-ти октомври 2022 г.

В електронната платформа за подаване на проектни предложения са публикувани – Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна; Указания за подаване и отчитане на проектните предложения; Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2022”.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Общинският детски комплекс организира Ден на отворените врати

Общинският детски комплекс във Варна организира Ден на отворените врати на 27-ми май. Инициативата е насочена към ученици и техните родители, които желаят да се запознаят с дейността в школите през учебната 2022/2023 г. Всички гости ще имат възможност да се срещнат и разговарят с преподавателите, да научат повече за […]