Одобриха ПУП-ПРЗ за част от варненския квартал „Възраждане”

MadeInVarna
Одобриха ПУП-ПРЗ за част от варненския квартал „Възраждане”

Общинските съветници от комисията по „Архитектура и градоустройство“ одобриха Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имоти в четвърти микрорайон на ж.к. “Възраждане” във Варна.
Разработката е за обща площ около 25 дка, която включва както частни, така и общински терени. Устройствената зона, в която попадат повечето имоти, е „Жк“ – жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване. Има също така отредени терени за спорт и атракции и за парково пространство.
Градоустройствените показатели съгласно ОУП на Варна са: плътност на застрояване – макс. 40%; максимална стойност на Кинт – 2,5; мин. озеленяване – 40%, макс. кота корниз – 26 м за жилищно строителство и 32 м за обществени сгради.
С Плана за регулация се предвиждат нови улици, които осигуряват достъп до всички поземлени имоти. Част от тях се използват за транспортен достъп и към момента, но не са изградени в цялост и с всички елементи на улицата – бордюри, асфалт, маркировка и сигнализация.
На днешното заседание членовете на комисията одобриха също ПУП-ПРЗ за имот, върху който е било базирано някогашното Автостопанство на к.к. „Златни пясъци“. „Теренът се намира близо до Пето РУП – Варна. Има съществуващи спомагателни постройки, които са били към автомобилното обслужване на комплекса. Предвижда се промяна на предназначението на имота „за жилищни нужди“, обясни пред съветниците главният архитект на Варна Виктор Бузев. „Това е един плац, който е изцяло асфалтиран и не се засяга едроразмерна растителност“, допълни той.
Теренът попада в устройствена зона Ок с показатели: плътност на застрояване до 30%; кинт – до 1,5; минимална озеленена площ 50%, като половината от него трябва да бъде осигурено за дървесна растителност. Характерът на застрояването е средно, с височина до 15 метра.
Съветниците одобриха и още един ПУП-ПРЗ за имот в местност “Абатко” в к.к. “Св.Св. Константин и Елена”. Теренът се намира в близост до пътя „Варна – Златни пясъци“ и в съседство има жилищни сгради.  Отреждането му също ще бъде за жилищно строителство, стана ясно на днешното заседание.
Окончателно решение за всички одобрени от комисията устройствени планове ще вземе Общинският съвет.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

АГ болницата във Варна ще получи безвъзмездно 190 хил. лева за ремонтни дейности

Варненската АГ болница е одобрена за финансиране на ремонтни дейности по процедура „Мерки за справяне с пандемията“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“, на което съветниците дадоха съгласието си лечебното заведение да участва в проект по ОП „Региони в растеж“, чийто бенефициент е Министерството на […]