Още три училища във Варна създават STEM центрове

MadeInVarna
Още три училища във Варна създават STEM центрове

Още три варненски училища се присъединяват към общността на училищата, изградили  свои STEM центрове по програма на Министерството на образованието, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Това са Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, която получава 300 000 лв от държавата, ОУ „Капитан Петко Войвода“ – 50 000 лв и Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи  към Техническия университет, с финансиране от 42 000 лева. Училищен STEM център през миналата година бе изградена в Морската гимназия, която получи от 300 000 лв.

 

Реализирането на програмата STEM (Science, Technology, Engineering, Math – Наука, Технология, Инженерство, Математика) е основана на идеята за фокусирано обучение по тези четири направления чрез интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Нова социална услуга подпомага 728 граждани на Варна

Община Варна получи предварително одобрение от Агенция за социално подпомагане за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“. В нея ще могат да се включат 728 нуждаещи се лица, като за целта ще бъдат назначени до 240 лица на длъжност асистент.   Услугите ще се предоставят на лица в надтрудоспособна възраст […]