По-ниски такси за децата от предучилищните групи в детските градини във Варна

MadeInVarna
По-ниски такси за децата от предучилищните групи в детските градини във Варна

Таксата за предучилищните групи в общинските детски градини във Варна ще бъде намалена от следващата година. Родителите на 5- и 6-годишните деца, които в момента подлежат на задължителна предучилищна подготовка, вече ще плащат по 40 лв. месечно, а не досегашните 48 лв.

Това става възможно с промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, които бяха приети с пълно единодушие с 48 гласа “за” на последното за годината заседание на Общинския съвет. За по-малките деца – от яслените и от първа и втора група, таксата остава същата в размер на 48 лв.

Промените се правят по предложение на кмета Иван Портних и във връзка с решение на Министерски съвет, с което на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в детска градина или в училище. Средствата ще се използват за подпомагане на родителите при плащането на такси.

От догодина държавата ще поеме таксата за градина на деца от социално слаби семейства. В този случай брутният средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца трябва да е равен или по-нисък от линията на бедност, определена с постановление на Министерски съвет.

Близнаците и две деца от едно семейство, записани в подготвителни групи, също ще бъдат освободени от такси. Това важи и за третото и следващо дете на многодетни семейства, при условие че две от децата не са навършили пълнолетие.

Отпадат таксите за сираците и за децата с един родител. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и тези, чиито майка или баща са със 70 на сто и нагоре намалена работоспособност, също няма да дължат такси. Финансови облекчения ще ползват и децата, на които един от родителите е студент редовно обучение.

Държавата ще поеме таксата и на момичетата и момчетата на загинали при производствени аварии, природни бедствия или в изпълнение на служебен дълг родители. Децата, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, също няма да плащат за детска градина, ако са в предучилищна възраст.

Друга промяна, която беше направена, е, че няма да се дължи такса за времето, когато детската градина или група в нея не работят поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини, оповестени със заповед на министъра здравеопазването, кмета или на директора на детското заведение.

С тези изменения в наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размерът на приходите от такси в местната хазна. Средствата, необходими за прилагане на промените, ще са за сметка на държавния бюджет.

Следваща Новина

Варна посреща Нова година със заря от пет места

Заради противоепидемичните мерки срещу разпространението на Сovid-19 няма да има празничен концерт в новогодишната нощ на пл. “Независимост” във Варна, съобщава сайта Варна новини. Първите минути на Новата 2021 година ще бъдат посрещнати със заря от различни локации в петте района на града. В район „Одесос“ тя ще бъде изстрелвана […]