ПП „Републиканци за България“ настоява за спешни реформи в горския сектор

MadeInVarna
ПП „Републиканци за България“ настоява за спешни реформи в горския сектор

Реформата в горския сектор е задължителна във връзка с повсеместното мнение на гражданското общество, неправителствените организации и голяма част от заинтересованите страни за нездрава икономическа среда, незаконни практики и корупция в горския сектор. Това коментира Чавдар Маринов, координатор на сектор „Земеделие“ в ПП „Републиканци за България“.
„Българските гори са част от националното богатство и идентичността на страната. Те изпълняват множество икономически, екологични и социални функции, които са от особено значение за устойчивото развитие на България. В тази връзка са необходими усилия за подобряване на сектора чрез прилагането и утвърждаването на добрите практики и диверсификация на функциите на стопанските и на контролно-административните държавни структури. Усилията трябва да са насочени именно в подобряване и оптимизиране на осъществяването на контролно-административната дейност“, посочи Маринов.
„По отношение на кадровата политика са необходими и действия за осъществяване на персонални промени за установяване на трайна среда на доверие към служителите в горския сектор. Необходими са и действия насочени към създаване на възможности в структурите в горския сектор да работят служители с голям капацитет, с ясни функции и задачи и осигурено добро финансиране и материална обезпеченост. Назначаването на ръководните кадри силно се  политизира от управляващите в техен интерес и в интерес на олигархични и други структури в горския бизнес. Всеки, който констатира нередности или не изпълнява политически и бизнес поръчки е незабавно уволняван без оглед на неговите професионални качества. Особено драстично това се проявява в районите, където управляващите са в колаборация с ДПС”, отбеляза Чавдар Маринов.
Според него без политическа протекция младите средни и висши специалисти лесовъди почти е невъзможно да  започнат работа въпреки липсата на кадри и демографска криза. „Директорите на ДП и ДГС и ДЛС са превърнати от политиците в слуги и черни касички. Всички служители, вследствие на тези процеси не могат пълноценно и законно да изпълняват служебните си задължения”, подчерта Маринов.
Основни цели на реформата, предлагана от ПП „Републиканци за България“:
Нашите предложения са:
1.   Достойно заплащане на служителите, заети в горския сектор;
2.   Изготвяне на Наредба за екосистемните ползи в горите;
3. Въвеждане на задължителен норматив в Държавните предприятия /ДП/ за строеж на нови и ремонт на съществуващи такива горски пътища;
4. Въвеждане на норматив за провеждане на отгледни сечи без мат. добив и подпомагане на естественото възобновяване в горите в ДП;
5.  Прекратяване на договорите за Съвместна дейност в ДЛС;
6.   Пенсиониране на служителите, навършили пенсионна възраст;
7. Въвеждане на 5-годишна мандатност за директорските длъжности в РДГ, ДПП, ЛЗС, ГСС, ДП, ДГС, ДЛС. Директорите да могат да бъдат освобождавани само в случай, когато не могат да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца или ако имат влязла в сила присъда от общ характер;
8.   Законови промени, свързани с възможността новоназначените директори сами да определят ръководния си състав;
9.  Криминализиране в НК посегателствата върху живота, здравето и имуществото на служителите с лесовъдско образование, осъществяващи контрола в горите;
10.  Създаване на специализирана Дирекция „Горскостопански и Ловностопански одит“;
11.   Премахване на бюрократични разпоредби в Наредба 8 за сечите в горите, които са в противоречие с лесовъдската наука и затрудняват и оскъпяват работата на ДЛС и ДГС, и на фирмите, работещи в дърводобива;
12.  Въвеждане на минимални цени на отстрелните такси и услугите в лова, свързани с ловния туризъм за всички държавни и частни субекти, стопанисващи и ползващи дивеч.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Корнелия Нинова към водачите на листи на БСП: Очаквам от вас в кампанията работа и отдаденост с грижа за хората

Корнелия Нинова събра на обща среща водачите на листи в централата на партията на „Позитано“ 20. Вчера приключиха Областните съвети на БСП, които подредиха листите в 31-те избирателни райони на страната. На челни места застават предимно икономисти, юристи, лекари, учени. На срещата в партийната централа бяха обсъдени платформата за изборите […]