Предстои мащабен ремонт на ДКЦ „Чайка“

MadeInVarna
Предстои мащабен ремонт на ДКЦ „Чайка“

Мащабен ремонт ще бъде извършен на ДКЦ „Чайка“ във Варна. Това стана ясно на днешното онлайн заседание на местния парламент, на което съветниците дадоха съгласието си лечебното заведение да изтегли кредит по инициативата JESSICA. Средствата в размер до 1,86 млн. лева ще бъдат вложени в ремонт, реконструкция и прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, както и в закупуване на медицинско оборудване. Кредитът ще бъде обезпечен с ипотека върху две сгради – основната сграда на ДКЦ „Чайка“  и сградата на сектор “Рентгенова диагностика”. Срокът за усвояването на заема е до 24 месеца.

Общинският съвет одобри и отпускането на над 350 000 лв. от местната хазна за покриване на част от задълженията на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Бившият Тубдиспансер ще получи средствата като целева субсидия за изплащане на заплати.

Съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да кандидатства за европейско финансиране за облагородяване и подобряване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и за изграждане на морски информационен център. Администрацията подготвя проект по процедура „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 –2020 г.

Рибарско селище “Карантината” се намира в непосредствена близост до новопостроеното пристанище в едноименната местност. Реализацията на дейностите, заложени в проектно предложение, ще надгради и допълни работите, изпълнени по европейския проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“. Предвижда се изграждане на алеи, доставка и монтаж на парково оборудване, осигуряване на достъп за хора с увреждания. Ще бъде изграден информационен център, който ще работи и с деца, за да мога те да се запознаят с местните рибарски занаяти. За отдиха на посетителите ще бъде изградено игрище за плажен волейбол.

Максималната продължителност за изпълнение на проектното предложение е до 18 месеца. С оглед своевременното стартиране на дейностите Община Варна ще осигури средства в размер на 470 хил. лв. с ДДС от общинския бюджет за обезпечаване на допустимите разходи, които след това ще бъдат възстановени от Програмата за морско дело и рибарство.

С решение на местния парламент Община Варна ще кандидатства по проект „Красива България“ за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра в ДГ №2 „Щастливо детство“. Проектното предложение дава възможност да бъдат реконструирани и оборудвани четири площадки за игра на открито на територията на детското заведение. Бюджетът за изпълнението е в размер на около 155 000 лв. Половината от средствата ще бъдат осигурени по „Красива България“, а другата половина – от общинската хазна. Срокът за подаване на проектното предложение е 6 януари 2021 г. Продължителността за изпълнение е до 12 месеца.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна ще подпомогне финансово екипите, работещи в COVID-зоните в ДКЦ-та

Община Варна ще подпомогне финансово екипите, работещи в COVID-зоните в диагностично-консултативните центрове. С почти пълно единодушие местният парламент одобри отпускането до 48 000 хил. лева от общинския бюджет в подкрепа на работещите на първа линия. ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“, ДКЦ III Варна в жк. „Вл. Варненчик“ и […]