Предстои въвеждане на зелена зона за паркиране във Варна

MadeInVarna
Предстои въвеждане на зелена зона за паркиране във Варна

Зелена зона за паркиране се предвижда да бъде въведена във Варна. Това съобщи директорът на Общинското предприятие “Паркинги и синя зона във Варна” инж. Младен Иванов на днешното заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. По думите му промените в Наредбата за организация на движението на територията на община Варна са готови и предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане.
Хората с трайни увреждания да имат персонални места за паркиране до домовете си, попадащи в Синя зона. Предложението на общинския съветник Марица Гърдева получи единодушното одобрение на членовете на комисията.
Според действащата наредба са проектирани и обозначени определен брой места за паркиране на превозни средства на хора с увреждания. Но в документа не са налице текстове, които дават  основание за обособяване на индивидуални места за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания, мотивира предложението си Марица Гърдева.
Затова тя предлага да се промени нормативната уредба, за да се даде право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено място на ППС, превозващо лице с трайни увреждания, до сградата по постоянен адрес на правоимащия. Въведени са допълнителни изисквания, за да се предотвратят злоупотреби, заяви Гърдева пред колегите си в зала “Пленарна”.
Префенцията ще се полага на хора, които не могат да се придвижват без инвалидна количка или ортопедични апарати, имат извършено протезиране на крайници или не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на медицински изделия.
Автомобилът, превозващ човека със специални потребности, също трябва да отговаря на някои условия. Той трябва да е собственост на правоимащото лице или на съпруга/та му или да е предоставен на правоимащото лице и/или съпруга/та му по силата на договор за лизинг. Родителите на деца с двигателни увреждания, както и синовете и дъщерите на правоимащите лица, чийто постоянен адрес е в същото жилище, също ще имат право на запазено паркомясто в Синята зона.
Желаещите да се възползват от преференцията следва да не притежават собствен гараж, паркомясто или право на ползване на място за паркиране в и до сградата по постоянния си адрес.
Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на община Варна или оправомощено от него лице за срок от три години, а когато срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до края на срока на експертното решение. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.
Подадените заявления ще се разглеждат от специална комисия, назначена от кмета на общината. Тя ще има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Служители на Община Варна помагат в Координационния център за бежанци от Украйна

Служители на Община Варна се включват в Координационния център за бежанците от Украйна, съобщи Нора Момчева, секретар на общината. Центърът е разположен в общинското дружество Дворец на културата и спорта. Трима души се работят като регистратори на новопристигналите граждани от Украйна, петима служители от дирекция „Управление на сигурността и контрол по […]