Съдия Мария Терзийска от Окръжен съд – Варна е номинирана за член на ВСС от съдийската квота

MadeInVarna
Съдия Мария Терзийска от Окръжен съд – Варна е номинирана за член на ВСС от съдийската квота

С подкрепата на 157 съдии, Окръжен съд – Варна издигна кандидатурата на Мария Терзийска за член на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. В момента тя е заместник- председател и ръководител на Търговско отделение в съда. Кандидатурата и́ подкрепят магистрати от 13 съдилища от Апелативен район – Варна. Това са всички съдии от Окръжен съд – Варна, нейни колеги от Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Разград, районните съдилища във Варна, Девня, Провадия, Разград, Исперих, Тутракан, Силистра, Дулово и съдии от Административен съд – Варна.
„Като осъзнаваме отговорността на всеки един от нас за собствения ни избор, водени от желанието си развитието на съдебната власт да се повери на доказали се с морал и професионализъм юристи, както и необходимостта от оптимална представителност на съдиите в България, издигаме кандидатурата на съдия Мария Терзийска за изборен член на Висшия съдебен съвет“, се казва в предложението на колегите и́.
Те посочват, че през годините тя се е доказала като отговорен и изключително добре подготвен магистрат, с безупречна професионална репутация и отдаденост на съдийската работа, който активно работи за развитието на правораздавателната система.
„Качествата, които отличават съдия Мария Терзийска са стремежът й за непрекъснато професионално усъвършенстване, бързина и прецизност в правораздавателната дейност. Като заместник-председател демонстрира способности за поемане на отговорност в сложни ситуации, съумявайки да организира и ръководи екипа си с откритост и толерантност. Доказала е уменията си да отстоява принципни позиции, като се съобразява с различни мнения и гледни точки. Професионалните, етичните и организационни способности на съдия Мария Терзийска са високо ценени не само като на колега, но и като лектор от екипа на НИП, а също и като представител на българската съдебна система в рамките на многобройни прояви с международен характер“, се посочва в предложението..
Съдия Мария Терзийска притежава над двадесет и две годишен професионален опит в сферата на правораздаването. Завършила е Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1999 година, а след това специализира „Международно право и международни отношения”. От 2000 г. е назначена за младши съдия в Окръжен съд – Варна. През следващата година встъпва като съдия в Районен съда – Варна, където работи в наказателно отделение до 2006 г. Кариерното й развитие продължава в Окръжен съд – Варна – административно отделение, в което правораздава до 2008 г., след което е съдия в търговското отделение на съда, а от май 2014 г. е негов ръководител.
Член е на постоянна работната група към КСКНСС на ВСС за мониторинг по приложението на Правилата за оценка на натовареността на съдиите – граждански и търговски дела, както и на постоянната работната група за последващ мониторинг по отношение изпълнението на предложенията за оптимизация на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Съдия Терзийска участва и в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на законодателни промени в АПК, ГПК и НПК с цел регламентация на видеоконферентните връзки и тяхното използване в съдопроизводството. Част е и от работната група към МП за изготвяне на правна рамка на дейността на т.нар. колекторски дружества и кредитодатели, осъществяващи дейност извън регулацията на БНБ и на дружествата за предоставяне на бързи кредити. Лектор е на семинари за административни ръководители, организирани от НИП на тема „Случайно разпределение на дела. Правила за оценка натовареността на съдиите”. През есента на 2021 г. провежда обучения на съдии за работа с ЕИСС, организирани от НИП. Участвала е и като представител на българската съдебна система в многобройни прояви с международен характер, има десетки участия в семинари и обучения в чужбина и в България. Координатор е в Окръжен съд – Варна на множество визити на чуждестранни магистрати, посещавали страната ни в рамките на програмата Европейска мрежа за съдебно обучение EJTN (European Judicial Training Network) за обмен на мнения и опит между представители на органите на съдебната власт.
Съдия Мария Терзийска е завършила Първа езикова гимназия във Варна. Владее свободно английски, френски, руски, немски и италиански език.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Започна поетапния цъфтеж на лалетата в Екопарк Варна

Колекцията „Лалетата на Варна“ започна своето поетапно разцъфтяване. Както всяка година палитрата от цветове ще бъде богата и ще приветства пролетта. Богатство от сортове ще може да се наблюдава в своя пик съвсем скоро. През есента бяха засадени над 50 000 луковици от общо 56 сорта лалета. Интересни видове, които […]