Среща дискусия Университет-Бизнес на тема „Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия”

MadeInVarna
Среща дискусия Университет-Бизнес на тема „Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия”

Развитието и състоянието на пазара на недвижими имоти винаги представлява актуална тема, която трябва много внимателно да се изследва както от потенциалните пазарни участници, така и от изследователи, оценители, държавни и общински органи. Както добре знаем, динамиката на пазара на недвижими имоти като цяло е индикатор за развитието на икономиката на дадена територия. Когато се генерират бизнес печалби и спестявания на населението, предпочитани инвестиции в България представляват обектите на недвижимата собственост, най-вече поради защита на капитала от инфлационни процеси, както и възможността за генериране на двойствен доход, единият от които е способността за отдаването на имота под наем, а другият е капиталовият приход, който може да се постигне при динамичен пазар и ръст на цените на недвижимите имоти. Бизнес оценяването и оценяването на различни видове активи (материални, нематериални и финансови) е пряко свързано с промените в пазарите, най-вече поради значимата връзка между стойност и цена на активите и в частност недвижимите имоти, които се оценяват за различни цели (покупко-продажба, кредитната дейност, наследствени процеси, съдебната система, държавната и общинската администрация и др.).

В тази връзка на 22 април в новооткритото мултимедийно студио на Икономически университет – Варна, се проведе среща-дискусия на тема „Пазарът на недвижими имоти и бизнес оценяването по време на пандемия”. В срещата, която се организира хибридно, чрез присъствие на място и онлайн, взеха участие студенти (над 80 души) от новата катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”, създадена като правоприемник на катедра „Икономика и управление на строителството”, която е с близо 70-годишна история и първата по рода си в България. Гости на събитието бяха видни представители на строителния бизнес (Златин Харбалиев – съсобственик на строителна фирма „Планекс Бургас”, гр. Бургас; възпитаник на катедрата), посредническите фирми в областта на недвижимите имоти (Мирослав Язов – собственик и управител на агенция за недвижими имоти Tia Estates, гр. Пловдив), оценителски фирми (Людмил Велинов – собственик и управител на оценителска фирма „Велинов консулт” ЕООД, гр. Варна; възпитаник на университета), банковата система (Диян Вълков – мениджър „Пазар недвижими имоти” към Банка „ДСК”, гр. Варна; възпитаник на университета), общинската администрация (Андрей Рунчев – директор на общинско предприятие „Транспорт” към Община Бургас; възпитаник на университета), спортни клубове, които управляват недвижима собственост (Тодор Стойков – студент към катедрата и президент на баскетболен клуб „Левски Лукойл”, гр. София), академични лица от България и чужбина (доц. д-р Тодор Райчев и д-р Иво Костов от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” при Икономически университет – Варна, както и д-р Славомир Палицки от Университет по икономика и бизнес в Познан /Полша/, катедра „Инвестиции и недвижими имоти”).
Доц. д-р Тодор Райчев, който се превърна в пръв ръководител на новата катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”, уникална по история, създадени специалности за студенти бакалаври и магистри, докторанти, академична и организационна дейност през годините, обърна внимание на важността на организираната среща-дискусия, както и информира аудиторията за постигнатото от неговия колега д-р Иво Костов първо българско членство на български оценител (след одобрение от специална комисия) в Американското общество на оценителите (American Society of Appraisers, ASA), което представлява световноизвестна и уважавана международна организация, посветена на професията на оценителя, като е най-старата (създадена през 1936 г.) и единствена голяма международна организация на професионални оценители от всички оценителски специалности.
Основните акценти, които бяха поставени в срещата, касаеха предимно пазара на недвижими имоти в периода 2020-2021 г. (промени, нови пазарни практики, тенденции, инвестиции, управление на недвижими имоти), ключовите фактори за успешно кариерно развитие на студентите, управлението на спортни обекти, бизнес оценяването и оценяването на различни активи в условията на пандемия (особености, специфични пазарни практики, перспективи и тенденции), строителство на мащабни търговски комплекси от типа „мол”, влиянието на транспортната инфраструктура за развитие на градската територия и пазара на недвижими имоти, влиянието на банките в пазара на недвижими имоти (състояние на кредитната дейност тенденции), както и състоянието на пазара на недвижими имоти в други държави-членки на Европейския съюз и в частност ситуацията в Полша.
Някои от най-важните изводи от организираната среща Университет-Бизнес, която се излъчи на живо в официалния канал в YouTube на Икономически университет – Варна и приоритетно беше организирана за студенти бакалаври и магистри от специалности „Бизнес икономика”, „Строителен бизнес и предприемачество”, „Недвижими имоти и инвестиции”, „Строително предприемачество и недвижима собственост”, „Управление на проекти”, бяха следните: по време на пандемия не се отчитат съществени промени в жилищния пазар в България; пазарът на недвижими имоти и конкретно инвестицията в недвижим имот продължава да бъде убежище за съхраняване на стойността на капитала; клиентите са повишили своите изисквания при покупката на недвижими имоти, в резултат на което минимално е увеличен средният срок за реализация на сделките, кой в момента е 1-3 месеца (за ликвидни имоти, оферирани за продажба на нормални пазарни стойности); управлението на недвижима собственост е дейност на бъдещето (констатира се, че в Германия подобна дейност генерира 15% от БВП на страната); бизнесът с недвижими имоти трябва да се концентрира в управление на недвижимата собственост, фасилити и пропърти мениджмънт, управление на инвестициите; за реализация на сделките трябва да се прилагат нови маркетингови подходи (като канал в YouTube, 3D визуализации на обектите, 3D огледи на недвижими имоти, онлайн подписване на договори, адаптиране на бизнеса); оценяването като цяло следва тенденциите на пазарите, същевременно оценителските подходи и методи остават непроменени; да се използва значението на думата „криза” като възможност, както гласи едно от тълкуванията на тази дума на китайски език; банковата и кредитната дейност в началото на пандемията е била поставена на по-ниски обороти и по-затегнати правила, които в последствие бързо са възстановени в нормален ритъм; поставения на два пъти мораториум по отношение дейността на банките и клиентите, е повлиял значително в банковия сектор (фирми и физически лица са се възползвали от този мораториум, като в стойностно изражение това възлиза на 9 млрд. лв., от които 7 млрд. лв. са за юридическите лица, а 2 млрд. лв. за физическите лица); жилищните кредити в периода март 2020 г. – февруари 2021 г. са се увеличили с 11,3%; отпуснати са приблизително 12,2 млрд. лв.; за същия период потребителските кредити са се увеличили с 4,8%; като цяло се отчита ръст в банковата система; най-важните фактори за успешни строителни дейности си остават качеството и срокът за изпълнение на поръчките и инвестиционните проекти; наличието на добре развити транспортни връзки, различни начини за предвиждане, новите технологии и инвестирането в модерни системи, представляват едни от основните фактори за развитие на градската територия и в частност за пазара на недвижими имоти; основното качество за успех на студентите трябва да бъде мотивацията и те не следва да чакат да отмине кризата и да настъпят нови промени в пазарите, а да действат сега и на момента.
Официалните гости на събитието се открояваха със своята експертиза и професионализъм, като се обърна внимание и на успеха на един от участниците в срещата-дискусия банкерът Диян Вълков, който е също и международен асистент рефер на FIFA, поканен заедно с неговия екип да участват на предстоящите летни олимпийски игри в Япония.
Сред гостите в срещата беше и студентът (магистър) в катедрата Тодор Стойков, легендарен български баскетболист и президент на БК „Левски Лукйол”, който от своя страна сподели мнение за успешно кариерно развитие на студентите.
Участниците в събитието имаха възможността да получат информация и за пазара на недвижими имоти в други страни-членки на Европейския съюз. Директно включване направи д-р Славомир Палицки от Университета по икономика и бизнес в Познан (Полша), катедра „Инвестиции и недвижими имоти”. Той обърна внимание, че преди пандемията пазарът е отбелязал значителен ръст, след което е настъпил хаос сред пазарните участници, когато пандемията е обявена, като не след дълго, в резултат предимно на понижения основен лихвен процент на основната банка на страната, който граничи с нулеви стойности в момента, инвестициите в недвижими имоти са възстановени на нормални равнища и темпове, отчита се ръст на пазарните цени, а най-предпочитани са къщите на първичния пазар.
В резултат на всички обсъждани теми се поставиха десетки въпроси, като се обърна внимание на предпочитаните за инвестиции недвижими имоти по време на пандемия (къщи в селски райони), както и най-засегнатите обекти на недвижимата собственост (офиси и магазини, голяма част от които в този период се превръщат фактически в помещения за складови дейности, като към началото на 2021 г. се отчита съживяване на офисния пазар и пазара на търговски площи).
Модератор на срещата-дискусия беше д-р Иво Костов (катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” при Икономически университет – Варна).
Цялото събитие може да бъде проследено на следния линк (официален канал в YouTube на Икономически университет – Варна): https://www.youtube.com/watch?v=s9pnHtBrxLM&t=1092s


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

234 души са прегледани в ковид зоните в общинските ДКЦ-та

234 души са прегледани в ковид зоните в общинските ДКЦ-та през миналата седмица, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. Най-много – 100 лица с грипоподобни оплаквания, са посетили ДКЦ III. Направени са им антигенни тестове, от които 63 са дали положителен резултат. 12 души са насочени за рентгенография на […]