Заместник-кметът по образованието Павел Попов и граждански сдружения обсъдиха мерки за подобряване на предучилищното и детското образование

MadeInVarna
Заместник-кметът по образованието Павел Попов и граждански сдружения обсъдиха мерки за подобряване на предучилищното и детското образование

Заместник-кметът по образованието Павел Попов и представители на граждански сдружения във Варна обсъдиха мерки за подобряване на детското и предучилищното образование. Организатори на проведената днес среща бяха “Образователна общност – Варна”, Фондация “Калейдоскоп” и Асоциация “Хипофиза”. В беседата се включиха директори на детски градини и ясли, педагози, юристи, психолози, неправителствени организации, родителски кооперативи, представители на школи и алтернативни форми в детското образование. Акцент в разговорите бяха капацитетът на групите в детските градини и ясли и механизмите за прием в тях. 

Гледам на тези срещи като дискусия между партньори, които заедно търсят решения за бъдещето на нашите деца, подчерта заместник-кметът Павел Попов. Той отбеляза, че нормативната база, на която стъпват бюджетът и финансирането на детските градини в страната, позволява на директорите да записват повече деца и създава условия за препълване на групите.  

Ние сме отворени да търсим алтернативи за детското образование при условие, че Община Варна не би могла да построи ударно 50 детски градини наведнъж, посочи още заместник-кметът. По думите му, Общината ще предоставя актуална информация за броя на местата в детски и яслени групи и ще съдейства за разписване на ясни правила за получаване на компенсациите за неприети в системата деца. Обезщетенията да бъдат използвани за записване на децата в частни детски градини, също е алтернатива, допълни заместник-кметът Попов. 

Като краткосрочно решение от неправителствените организации предложиха за неприето да се счита всяко дете, което не е класирано в детска градина или детска ясла през учебната 2024/2025 г. в района, където живее. Това би дало възможност на семействата да избират дали да запишат децата си в учебно заведение в друг район, или да се възползват от полагащата им се компенсация, поясниха организаторите. 

Представители на неправителствения сектор поискаха от заместник-кмета Попов съдействие за назначаване на помощен педагогически персонал в групите със завишен брой деца. Разкриването на подготвителни групи към всички начални и основни училища на територията на Община Варна също бе сред възможните мерки, обсъдени на срещата. Като решение участниците предложиха още да се изготви списък на сградите с потенциал да бъдат преустроени и адаптирани за обучение на деца до 7-годишна възраст.    

Предложено беше създаването на Консултативен съвет по въпросите на образованието в ранна детска възраст към кмета на Варна, търсене на алтернативни форми на обучение и грижа, разкриване на услуги за деца към фирми и университети. Част от участниците в срещата подчертаха недостатъците в подготовката на кадри в сферата на предучилищното образование и предложиха общината да се ангажира с преговори с висшите училища за предоставяне на повече възможности за реален стаж на бъдещите педагози. 

Като ефективни дългосрочни мерки бяха посочени децентрализацията в детското образование, нормативни промени по отношение на финансирането на детските заведения, автономност в решенията на общините и търсене на подходящи местни механизми в грижата за подрастващите.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Кметът Благомир Коцев даде съгласието си за ремонт на ReBonkers

Пространството за култура в бившите барутни погреби се класира за втори етап на финансиране по Световната програма на САЩ за възстановяване на сгради с културно значение Община Варна в лицето на кмета Благомир Коцев даде съгласието си за извършване на текущ ремонт за консервация на пространството за култура ReBonkers, което […]