Заместник-кметовете Диан Иванов и Павел Попов поискаха ускоряване на работата по проектите по Плана за възстановяване

MadeInVarna
Заместник-кметовете Диан Иванов и Павел Попов поискаха ускоряване на работата по проектите по Плана за възстановяване

Заместник-кметовете Диан Иванов – по правните въпроси и Павел Попов – по образованието и културата – свикаха координационни срещи на звената, отговорни за реализацията на проектите с европейско финансиране на Община Варна. Целта на поредицата от работни срещи е да се ускори и координира работата на всички административни звена в Община Варна, включително и на районните кметства, които имат задължения по проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), програмите от структурните фондове на ЕС и на Министерството на образованието и науката за нови сгради и спортни площадки. 

По отношение на програмата на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2026“ усилията вече се фокусират върху новите проекти. Сред тях е например нова сграда за две градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ в район „Приморски“ за над 3 млн. лв. по програмата, с малко над 2 млн. лв. съфинансиране от общината. Ще се изгражда и нов корпус към ДГ №39 „Приказка“ в район „Владислав Варненчик“. Сградата е предвидена за една яслена и три градински групи за около 3 млн. лв. пари от програмата и над 1,5 млн. лв. от общината.

По друга програма на МОН за периода 2024 -2026 г. – за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони –  също се предприема координация между звената. Обсъди се степента на готовност за основния ремонт на физкултурния салон на ОУ „Черноризец Храбър“ за близо 600 000 лв. СУ „Гео Милев“ за около 200 000 лв. трябва да изгради нова площадка, а НУ „Васил Левски“ да извърши ремонт на съществуващата спортна база на открито. Спортните си съоръжения трябва да ремонтират и ПГГСД „Николай Хайтов“ и IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“. Одобрени са още Професионалната гимназия по електротехника и Професионалната техническа гимназия, кандидатствали самостоятелно пред министерството с проекти на стойност по около 100 000 лв. 

Заместник-кметовете Павел Попов и Диан Иванов дадоха къси срокове на ресорните дирекции и районните кметства да координират работата си така, че да се гарантира високо темпо в подготовката на ремонтите и строителните дейности. Община Варна ще изготви график за тези дейности така, че да не се възпрепятства учебният процес, увери заместник-кметът по образованието Павел Попов, а Диан Иванов обяви, че координационните срещи ще са постоянни и няма да има търпимост към прехвърляне на отговорност между звената.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Дестинация Варна се представя на най-голямото туристическо изложение в Австрия

Община Варна участва на най-големия търговски панаир за пътуване, почивки и свободно време в Австрия – Ferien-Messe Wien 2024. На форума във Виена морската столица се представя като целогодишна дестинация с акцент върху възможностите за морски ваканционен, СПА и уелнес туризъм, богатото културно-историческо наследство, природните забележителности и наситения събитиен календар. […]