Започва прием на документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

MadeInVarna
Започва прием на документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Започва прием на документи за новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Потребители на услугата, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи: Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите могат да заявят желание да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват: заявление-декларация /по образец/; документ за самоличност (за справка); експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; медицински протокол на ЛКК; други медицински документи – актуална епикриза и др.; пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Продължителност за ползване на социалната услуга от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявките за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават в информационния център на Община Варна, на адрес гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, гише № 13  всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.00 часа, на тел. 052/ 820 506 или на имейл адреси kgramatikova@varna.bg, tslavova@varna.bg и ytdimitrova@varna.bg.

Документи по образец могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Социални дейности“, на адрес: https://www.socialnideinosti-varna.com/bg
За допълнителна информация тел. 052/ 820 247, 052/ 820 306 и 052/820 034 – Дирекция „Социални дейности“ в Община Варна.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Варна ще си партнира със София в привличането на инвеститори

Община Варна подписа споразумение за партньорство със Столичната агенция за инвестиции, съобщи кметът Иван Портних. Договарянето на сътрудничество между двата града е част от стартиралата в края на миналата година обща инициатива между София и Пловдив за национално обединение на големите индустриални центрове у нас. Целта е чрез общи усилия, споделяне на ресурс […]