100 години Икономически университет – Варна

MadeInVarna
100 години Икономически университет – Варна

На 14 май 2020 г. отбелязваме 100 години от създаването на Икономически университет – Варна – първото висше икономическо училище в България.

При откриването на първата учебна година на Висшето търговско училище цар Борис III отбелязва: „Отговаряйки на любезната покана на Търговско-индустриалната камара, аз дойдох с радост във вашия хубав и близък мен град, за да присъствам при откриването на един институт, предназначен да даде мощен тласък на нашия стопански и културен напредък. Преди всичко дължа да поздравя търговците, индустриалците и занаятчиите от района на варненската камара за високо похвалната инициатива да открия тук една висша търговска школа – „бъдеща алма матер“ за просветените труженици в нашето икономическо поприще. … Възпитаниците на тоя нов институт ще има да играят голяма роля не само в търговския и стопанския ни живот, но и въобще в развитието на целия ни напредък, защото културното развитие на един народ е в пряка зависимост от неговото икономическо процъфтяване… С тия чувства, аз пожелавам горещо на ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ВИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ да крепне и се развива като разпраща по всички кътове на родината просветени и съзнателни граждани, които да заработят с всички сили за благоденствието и напредъка на българския народ“ (източник: в-к „Търговско-промишлена защита“. Орган на общите български търговско-индустриални интереси. Год. VIII, № 91 (541), 7 окт. 1921 г., с. 1.).

За откриването на първата учебна година министърът на просветата Стоян Омарчевски изпраща телеграма със следния текст: „С наука и просвета, пръснали дълбоки корени във всички области на живота, ще можем да изградим трайното бъдеще на нацията. Усилията на Варненската търговско-индустриална камара всякога са бивали насочвани към изграждане на това бъдеще въз основа на здравите, добре проучени условия на търговско-промишленото ни напредване и икономическа независимост. Като ви приветствам с откриването на ПЪРВОТО ВИСШЕ ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА, с което още повече се очертава плодоносната дейност на камарата, желая от сърце и душа това училище да напредва и да бъде гордост не само на варненци, но и на целия български народ, както по висотата на своята наука, така и по резултатите на нейното практическо приложение“.

Днес Икономически университет – Варна е не само първи и водещ център за обучение по икономика, но се развива като предприемачески и социално отговорен университет с активна изследователска дейност, създаващ значима научна продукция с реален принос за обществото. През едновековното си съществуване е подготвил над 155 000 специалисти, успешно реализирани в страната и чужбина. Днес в него се обучават над 8 000 бакалаври, магистри, докторанти от 52 страни по 27 бакалавърски, 29 магистърски и 16 докторски програми.

Следваща Новина

Слави: Бесен съм! Борисов и Националният оперативен щаб трябва да понесат своята отговорност

Прочетох едно интервю на един български доктор. Но не какъв да е български доктор, а доктор Стоян Алексов,  споделя Слави  Трифонов във фейсбук. Този човек е председател на Българската асоциация по патология и като такъв участва в семинар на Европейската асоциация по патология. Този уважаван специалист категорично заявява: „Хората умират […]