Библиотеката представя ново електронно издание за варненски музиканти и нотопечатници

MadeInVarna
Библиотеката представя ново електронно издание за варненски музиканти и нотопечатници

Новото електронно издание „Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на ХIХ век до 1944 г.” със съставители проф. д-р Константин Кукушев и Росица Тодорова ще бъде представено днес 21-ви февруари от 15,30 ч. в централната сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“. Изданието е реализирано като част от отбелязването на 140- годишния юбилей от създаването на институцията. Целта е да се разкрие и популяризира богатството на съхранените документи във фондовете на библиотеката, които да са от полза на специалистите и широката общественост с интереси в областта на музикалното изкуство във Варна в периода от втората половина на ХIХ век до 1944 г.

В обособените тематични раздели е представена информация за водещи моменти от музикалния живот на Варна, които характеризират мястото и значението на града в изграждането на българската музикална култура след Освобождението, дейци с принос за развитието на учебното дело, художествената самодейност и творчеството на Добри Христов, Александър Кръстев и Милан Митов. Основен акцент е поставен върху издателствата във Варна, които отпечатват ноти. Малко известен факт е, че „Луи Нитче” е една от първите нотопечатници, открити в страната след Освобождението.

В раздел „Издателства” са представени нотни издания на варненски музиканти, ценни с това, че носят характерните особености на своето време, съобщават от библиотеката.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна организира обществено обсъждане на проекта за актуализиран План за интегрирано развитие 2021-2027

Община Варна организира обществено обсъждане на проекта на актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 година на 27-ми февруари (понеделник), от 14 ч. в Младежкия дом, ет.1 с адрес: гр. Варна,  бул. „Цар Освободител“ 27. Документът е публикуван на интернет страницата на Община Варна на […]