Община Варна организира обществено обсъждане на проекта за актуализиран План за интегрирано развитие 2021-2027

MadeInVarna
Община Варна организира обществено обсъждане на проекта за актуализиран План за интегрирано развитие 2021-2027

Община Варна организира обществено обсъждане на проекта на актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 година на 27-ми февруари (понеделник), от 14 ч. в Младежкия дом, ет.1 с адрес: гр. Варна,  бул. „Цар Освободител“ 27. Документът е публикуван на интернет страницата на Община Варна на електронен адрес: https://varna.bg/bg/1950 и на интернет страницата на План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. на адрес: https://planvarna.bg/events/obsthestveno-obsazhdane-proekt-na-aktualiziran-piro-varna-2021-2027-g/ 

 

Програмата за реализация и приложенията към нея се актуализират с цел включване на допълнителни проекти/ проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителни ресурси. В процеса на актуализация беше дадена възможност на всички заинтересовани страни да подадат нови проектни предложения – в периода от 14.12.2022 г. до 13.01.2023 г., чрез попълване и подаване на фиш за проектна идея, публикуван на интернет страницата на ПИРО и на страницата на Община Варна. 

 

За предоставената възможност бяха информирани по електронна поща и заинтересованите страни, идентифицирани на етап изготвяне на Плана. В резултат на това постъпиха 99 предложения от 34 организации и/или граждани. С одобрение от страна на работната група 77 от тях са включени в ПИРО, както и още девет, които са свързани с обновяване на данните за конкретни проекти (например нова стойност, разширен обхват, промяна в проектната готовност и др.).  Включените нови проекти са по: Приоритет 1  „Зелен град (включително реализация на цели, приоритети и проекти в Инициативата Варна – Зелен град); Приоритет 3 „Многовековен и многообразен град“ -в  него влиза и изпълнението на мерките от Програмата за развитие на туризма, и  Приоритет 4  „Иновативен и образован град“ (включително реализация на инициативи, включени в Меморандум Варна – град на знанието).


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Започна ремонт на северната част в „Кайсиева градина“

Строителните дейности по довършване на цялостния ремонт на „Кайсиева градина“, район “Владислав Варненчик” започнаха. Те обхващат района, заключен между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“. На мястото край  бл. 207 и бл. 208 днес бяха кметът на Варна Иван Портних и районният кмет Николай […]