Финансовата комисия одобри проектобюджета на Варна за 2022 г.

MadeInVarna
Финансовата комисия одобри проектобюджета на Варна за 2022 г.

Комисията по финанси и бюджет одобри проектобюджета на Варна за 2022 г. в размер на близо 648 млн. лв. От тях над 88 млн. лв. ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.
Макрорамката е с над 91 млн. лева по-висока спрямо първоначалния бюджет за миналата година, отново без увеличение на местните данъци и такси.
Прогнозните местни приходи са в размер на 323 млн. лева, което е 58% от общите постъпления по бюджета. За делегирани държавни дейност в местната хазна се очаква да влязат близо 237 млн. лв.
Планираните приходи от имуществени и други данъци по бюджета за 2022 г. са в размер на над 108,5 млн. лева. Най-голям дял заемат налозите върху недвижимите имоти и превозните средства – 57 млн. лева.
Неданъчните приходи, заложени в макрорамката, са в размер 97,6 млн. лева. От общински такси се очакват 39,4 млн. лева, а от управление на собственост – 38 млн. лева.
Капиталовата програма е в размер на 222 млн. лева, като 143 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, а останалите 79,5 млн. лв. – по европейски проекти. Общината планира да инвестира голяма част от средствата в подобряване на инфраструктурата и в модернизацията на градския транспорт.
За изпълнение на инвестиционните проекти ще бъде поет нов дългосрочен дълг в размер до 80 млн. лева. Членовете на комисията по финанси днес дадоха съгласието си общината да изтегли кредита. Предвижда се над 33,3 млн. лв. от средствата да се усвоят тази година и да бъдат използвани за ремонти на улици и за въвеждане на Зелена зона за платено паркиране.
Най-важният финансов документ на общината предстои да бъде гласуван от местния парламент следващата седмица.
Сред темите на днешното заседание бяха основните месечни заплати на кмета на Варна и на кметовете на райони и кметства. Членовете на ПК „Финанси и бюджет“ одобриха увеличение на възнагражденията, които не са актуализирани от 2017 г. При определянето на размера им  е взет под внимание броят на жителите в петте района и петте села в общината.
Ако решението на комисията бъде прието и от местния парламент, основната заплата на кмета на Варна, считано от 1 април, ще бъде 3 500 лв. Кметът на най-големия варненски район „Приморски“ ще получава 3 000 лв. на месец. С 200 лв. по-ниски ще са възнагражденията на кметовете на районите „Одесос“ и „Младост“. Колегите им, управляващи районите „Аспарухово“ и „Владислав Варненчик“, ще взимат по 2 600 лв. месечно. Решено бе възнагражденията на кметовете на Каменар и Тополи да бъдат по 1 900 лв., а на Звездица и Константиново – по 1 700 лв. Заплатата на кмета на най-малкото село в общината – Казашко, ще е 1 500 лв.
На заседанието беше предложено и по-късно прието размерът на заплатата на председателя на Общинския съвет да се равнява на 80% от тази на кмета. След актуализацията неговото основно възнаграждение ще е 2 800 лв.
Съветниците гласуваха също удължаване на сроковете за усвояване на два банкови заема. Единият е за съфинансиране на проект за ремонта и модернизация на сграда „Филиал“ на ТМПЦ-Варна. Другият кредит е за реконструкция на площадки за игра на открито в детски градини и ясли на територията на общината. В хода на изпълнението на проектите са възникнали обективни обстоятелства, поради които сроковете на кредитите следват да бъдат удължени, беше изтъкнато в зала „Пленарна“.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Видео: Лазаровден в Екопарк Варна

С празнична програма в Екопарк Варна отбелязаха един от най-красивите и цветни празници в българския народен календар – Лазаровден. Събитието започна в 11 часа с фолклорни ритми – ансамбъл „Българин“, с ръководител Ивайло Иванов, хор „Медени гласове“ с ръководител Петя Драгнева и гайдарски оркестър към НЧ Просвета 1927. За малките […]