Канят фирми на българо-казахстански бизнес форум

MadeInVarna
Канят фирми на българо-казахстански бизнес форум

Българо-казахстански онлайн бизнес форум ще се проведе на 17-ти март от 10 часа. Организатори са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният казахстански партньор, Фондът за развитие на предприемачеството (DAMU).  Събитието ще се проведе под егидата на Експортен хъб България, съобщават от ИАНМСП.

В официалната част участие ще вземат представители на българските и казахстанските институции, ангажирани с насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Поканени за участие са български фирми от следните сектори на икономиката: транспорт и логистиката, селско стопанство и хранително-вкусовите технологии, туризъм, геологопроучвателна дейност, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), фармация, медицина и др. Работен език – английски. Представителите на българския бизнес ще имат възможност да осъществяват преки контакти с потенциални партньори от Казахстан.

През последната година стокообменът между двете страни отбеляза ръст с 27,0 % и е близо 41,5 млн. щат. дол., от които 37.8 млн. щат. дол. износ и 3.6 млн. щат. дол. внос. България има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица стоки и услуги, като: медикаменти; сметачни машини; електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели; прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; ортопедични апарати и артикули и други. Казахстан, с големите си минерални ресурси, е безспорен икономически лидер в Централна Азия. Между двете страни съществуват много неизползвани възможности за разширяване на бизнес контактите в различни области на икономиката.

Желаещите да се включат в събитието следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/cApzKc7TxJdKs6hx5 най-късно до 25.02.2021 г. След регистрация всички участници ще получат проект на програма, код за достъп до онлайн платформата, на която ще се проведе форумът и актуален списък на казахските фирми до 2 дни преди събитието. Допълнителна информация бихте могли да получите от Николина Георгиева на тел. 02/940 79 77, имейл адрес: n.georgieva@sme.government.bg или Калина Трендафилова на тел. 02/940 79 78, имейл адрес: k.trendafilova@sme.government.bg


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

До 8 г. затвор за участници в наркогрупа, подготвяла убийства на прокурори и полицаи

Наказания от по 8 и 4 години „лишаване от свобода“ постанови на 17 февруари 2021 г. Специализираният наказателен съд на И.Й. и П.С. за ръководене на организирана престъпна група за производство, държане и разпространение на наркотици на територията на гр. София, наречена „Фирмата“, както и за приготовление на убийството на […]