Клуба на криминалиста вече с устав и със сайт

MadeInVarna
Клуба на криминалиста вече с устав и със сайт

Новоучреденият „Клуб на криминалиста“ към Варненския свободен университет прие вчера Устав на организацията. Клубът вече има и Управителен съвет – той се председателства от Алекс Маринов – студент в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, и в него членуват осем представители на различни университети, с различен професионален и личностен профил, които са свързващото звено между академичната и професионалната общност.

По време на общото събрание бе представен сайта на „Клуб на криминалиста“ –  kriminalisti.bg, създаден от Алекс Маринов. Планират се редица интересни проекти, по които ще работи организацията. Сред тях е създаването на Виртуален музей, който ще включва експонати от Музея на Шерлок Холмс в Лондон, както и елементи от експозиции на съществуващия в миналото български музей по криминалистика.

За почетен член на клуба бе избрана проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“.

„Изключителна чест е да бъда член на „Клуб на криминалиста“. Респект към това, което сте направили“, каза проф. д.ик.н. Анна Недялкова по време на учредителното събрание. Създаването на Клуба, в годината в която  Варненския свободен университет отбелязва своята 30-та годишнина, е пример за достойно реализирана мисия на учредителите, коментира Председателят на Настоятелството. Проф. Недялкова допълни, че е гордост за университета и доказателство, че младото поколение е поело по нов път, че има свежи идеи, които реализира бързо и делово. Тя пожела на профайлърите въображение, за да приемат най-смелите предизвикателства, амбиция, за да постигат идеите си и отговорност за   резултатите.

Виже какво сподели проф. д.ик.н. Анна Недялкова пред членовете на “Клуб на криминалиста” ►

„Клубът на криминалиста“ бе създаден през февруари т.г. след изключително успешното обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението активно се включиха над 160 представители на различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват по между си в различни области, свързани с криминалистиката. Вече се проведоха обучения, водени от Правда Илиева – докторант по криминалистика във ВСУ „Черноризец Храбър“ и член на УС на Клуба. Тя представи пред младите профайлъри профил на първия сериен убиец в Кипър, а вчера бе анализирано значението на татуировката за идентифициране на извършители на престъпления.

Следваща Новина

Депутатите останаха без ваканция по Великден

Депутатите отмениха ваканцията си за Великден. Това гласуваха самите те днес. Решението беше подкрепено от 165 депутати, трима бяха “против” и трима се “въздържаха”. Според парламентарния правилник депутатите имат 10 дни ваканция по Великден, която тази година те отменят. Причината е, че Народното събрание започна работа едва преди седмица и […]