Лъвчетата и тигрицата вече имат обновени домове в зоопарка

MadeInVarna
Лъвчетата и тигрицата вече имат обновени домове в зоопарка

Първият етап от ремонта на варненския зоопарк приключи и сектор „Хищници“, подобект „Големи котки“, вече е напълно обновен. Такъв мащабен ремонт не е извършван от основаването на зоопарка през 1961 г., обясни директорът Иванка Стоянова. По думите й за първи път зоопарк в България се финансира от Фонда за градско развитие за Северна България, като общата стойност на ремонтните дейности е 1,2 млн. лв.

 

В сектор „Хищници“ са изградени нови външни местообитания, с осигуряване на близка до естествената среда за животните – сух ров, скали с водопад и езеро, големи дънери, озеленяване и платформа за почивка и наблюдение. Лъвчетата Симба и Косара и тигрицата Мария вече са в обновените си домове и се чувстват много добре, обясни Стоянова. Тя посочи още, че е готов инвестиционният проект „Реконструкция и модернизация на зоопарк – Варна, етап II: Подобект „Местообитания вълци и средно големи котки“. Предстои издаване на разрешение за строеж и избор на изпълнител за строително-монтажните работи.

 

От 2007 г. зоопаркът изпълнява ролята на Спасителен център, където се полагат специализирани грижи и възстановяване на ранени и бедстващи диви животни с последващо освобождаване на оздравели индивиди в техните естествени местообитания. През 2021 година там са били приети 82 броя животни от класове птици, бозайници и влечуги. Към настоящия момент в природата са освободени 31 животни. Някои от най-интересните представители, пуснати на свобода, са обикновен осояд и малък креслив орел – пуснати в района на природен парк “Златни пясъци”; шипоопашати и шипобедрени костенурки – освободени в подходящите за видовете местообитания около Варна, след консултации с Фондация “Геа Челония”; 8 патета червен ангъч и 1 бял ангъч, пристигнали като осиротели патенца, а три месеца по-късно освободени с помощта на природозащитен център Пода, Бургас, като са имали имали възможност да се причислят към ятата от вида си по време на миграционния път. На свобода са и няколко черни бързолета и градски лястовици, за които са полагани денонощни грижи по изхранването им, след като са паднали от гнездата си. Домашна кукумявка и черношипа ветрушка, бели щъркели и малък кафяв прилеп, също са освободени. 
За втора поредна година Спасителният център към Зоопарка спечели финансиране от ПУДООС на стойност 19 113,12 лв. Средствата са изразходвани за ремонтиране на сградата – за смяна на дограма, мазилки, хидроизолация на водни басейни, обясни още Иванка Стоянова.    


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Вече може да се плаща данък за превозните средства

Данъкът върху превозните средства за 2022 г. вече може да се плаща, съобщиха от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. Информация за размера на налога може да се получи на гише „Информация” в дирекция Местни данъци” бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, […]