Вече може да се плаща данък за превозните средства

MadeInVarna
Вече може да се плаща данък за превозните средства

Задълженията за данък върху превозните средства за 2021 г. вече може да се заплаща, съобщават от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. Информация за размера на налога може да се получи на гише „Информация” в дирекция Местни данъци”  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905q както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Срокът за плащане на данъка за превозните средства е на две равни вноски – първата до 30.06.2021 г. и втората- до 31.10.2021 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто.

За патентния данък срокът за плащане е на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2021 г., до 30.04.2021 г., до 31.07.2021 г. и до 31.10.2021 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 на сто.

Туристически данък – данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31-ви януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

• На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:
– бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център )  работно време с граждани: 09.00 ч.- 17.30 ч.
– бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.
– площад „Мусала” – „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13:30-17.00 ч.
– бул. “8-ми приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:00-12:30ч.;15:00-15:15ч.
– ул.“Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:00-15:15ч.
– кв.Виница, сградата на Кметство Приморски, работно време с граждани: 9:00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:15-15:30ч.

• В брой или с ПОС на касите на Дирекция “Местни данъци”;
• С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код или електронен подпис, през екрана за проверка на задълженията за местни данъци на сайта на Община Варна;
• Централна Кооперативна Банка АД;
• Банка ДСК ЕАД, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
• Български Пощи ЕАД;
• Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;
• Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/);
• По Интернет, чрез www.ePay.bg;
• През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
• Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;
“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА
IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

44 14 00    Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00    Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;
44 22 00    Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00    Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00    Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00    Туристически данък;
44 65 00    Приходи от глоби и санкции;
44 80 13    Такси за притежаване на куче

Следваща Новина

Във Варна отбелязаха 189 години от рождението на граф Николай Игнатиев

Пред паметника на граф Игнатиев, намиращ се в Градската градина, бяха положени венци от името на Варненска и Великопреславска св. митрополия, Община Варна, Областната управа, Генералното Консулство на Руската Федерация в гр. Варна. В почитното отбелязване на 189 години от рождението на графа взеха участие Негово Превъзходителство Извънредният и Пълномощен […]