Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Регионалния исторически музей – Варна

MadeInVarna
Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Регионалния исторически музей – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна  и Регионалния исторически музей – Варна, беше сключен на 27.05.2021 г. Документа подписаха ректорът на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров и гл. ас. д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ – Варна.

На срещата присъстваха главният секретар на ИУ – Варна проф. д-р Стоян Стоянов, директорът на Научноизследователския институт в ИУ – Варна доц. д-р Петя Данкова, гл. ас. д-р Васил Тенекеджиев – зам.-завеждащ отдел “Археология” в РИМ – Варна, д-р Деница Йорданова – сътрудник “Управление на европейски проекти и програми”.

Двете институции се споразумяха за сътрудничество и съвместна дейност в следните области:

1. Иницииране и реализиране на съвместни научноизследователски, образователни, културни и други значими за двете институции проекти;

2. Организиране на съвместни мероприятия, инициативи и дейности, свързани с интегриране на културно-историческото наследство в образователния процес в Икономически университет – Варна и повишаване качеството на образователния процес, в т. ч. чрез прилагане интердисциплинарен подход;

3. Осъществяване на съвместни дейности, насочени към дигитализацията на културно-историческото наследство на гр. Варна и на неговото популяризиране;

4. Организиране на посещения на студенти и гости на Икономически университет – Варна в експозиционните пространства на Регионален исторически музей – Варна;

5. Осъществяване на съгласувани комуникационни дейности с цел достигане до по-широки аудитории и повишаване престижа на Икономически университет – Варна и Регионален исторически музей – Варна като институции, загрижени за съхраняване на традициите и образоване на младежта.

Меморандумът е резултат от споделената визия за изключително важната роля на двете институции да разпространяват прогресивни и хуманни идеи, инициативи и практики, като приветстват историческата и културна мисия на Икономически университет – Варна, поставящ в служба на обществото своя академичен потенциал да формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят, както и мисията на Регионален исторически музей – Варна в опазването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство, общочовешките ценности и историческата памет на гр. Варна и развиването на над 120-годишна научна дейност в областта на археологията.

27 май 2021

Следваща Новина

Полицаи и рокери с апел за толерантност на пътя

Демонстрации на полицейско оборудване и майсторско управление на мотоциклети в Професионалната гимназия по туризъм и автотранспорт в Хасково Съвместната инициатива е на ОДМВР-Хасково, мотоклубовете „Атрокс“ и „Хасково Райдърс“, СБА и БЧК, а целта е  по-малко произшествия и жертви на пътя, зад която стоят спазването на правилата за движение, взаимната толерантност […]