Министърът на вътрешните работи проведе среща с посланика на Съединените американски щати в София

MadeInVarna
Министърът на вътрешните работи проведе среща с посланика на Съединените американски щати в София

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков проведе среща с посланика на Съединените американски щати в София Н.Пр. Херо Мустафа.
Направен бе преглед на състоянието на оперативното сътрудничество между правоприлагащите органи на двете страни. Отбелязани бяха конкретни резултати от съвместната работа в изпълнение на сключените двустранни споразумения в областта на борбата с тежката престъпност и тероризма. Потвърдена беше ангажираността за продължаване на информационния обмен и сътрудничеството във всички сфери на взаимодействие – борбата с организираната престъпност, трафика на наркотици,  киберпрестъпността, производството и разпространението на фалшиви парични знаци, охраната на границата и борбата с международния тероризъм, борбата с корупцията.  Американската страна ще продължи да подпомага укрепването на капацитета на българските правоохранителни органи, в това число – чрез предоставяне на обучения, оборудване и обмен на опит.
Министър Рашков запозна посланик Мустафа със своите приоритети като заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи. Той подчерта, че вниманието ще бъде насочено към гарантиране провеждането на мирни и честни избори, както и към запазване на върховенството на закона.
В края на срещата страните отново потвърдиха важността на открития и прозрачен диалог.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Министър Личев: До 4 юни ще бъде определено място за измервателна станция на въздуха в Русе

„До 4 юни ще бъде определена площадка за поставяне на  автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в Русе“. Това заяви министърът на околната среда и водите Асен Личев на среща с кмета на община Русе Пенчо Милков в МОСВ. На нея присъстваха и експерти от Изпълнителна агенция по […]