Морско училище участва във форум за сигурността в Черно море

MadeInVarna
Морско училище участва във форум за сигурността в Черно море

Представители на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие в онлайн научно-практически форум на тема „Морска стратегия на държавата. Развитие и използване на морския потенциал на Украйна“. Форумът бе организиран от катедра ВМС на Националния университет за отбрана на Украйна „Иван Черняховски“, който беше и негов домакин. Форумът се проведе на 19 и 20 май 2021 г. във виртуална среда.
Цел на форума бе обсъждане на актуални проблеми по осигуряване на националната и международната сигурност в региона на Черно море, развитие на способностите на ВМС на Украйна и предлагане на държавното ръководство на пътища за решаването им.
Под формата на презентации и кръгли маси бяха засегнати много въпроси, сред които:
– Използване на потенциала на Кримската платформа за неутрализиране на военни заплахи и връщане на полуостров Крим под контрола на Украйна;
– Изработване на стратегия на Украйна за неутрализиране на хибридното влияние на Руската федерация в региона и защита на интересите на държавата по море;
– Изграждане и използване на способности на Украйна за включване в програмата на НАТО Enhanced Opportunity Partnership;
– Развитие на въоръжението и военната техника на ВМС от ВС на Украйна;
– Развитие на корабостроенето на Украйна и създаване на роботизирани системи за управление;
– Военноморска история на Украйна – проблеми и перспективи за развитие.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

21 май e Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000

Днес – 21 май, отбелязваме Европейски ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. Целта на мрежата е да осигури дългосрочното опазване и съхраняване на най-важните и ценни животински видове и местообитания в Европа, съществуването на които е от първостепенно значение за човешкото здраве, за обществото и икономиката. „Натура 2000“ осигурява редица […]