Набират проекти предложения по програмата „Културно наследство“ по Националния фонд „Култура“

MadeInVarna
Набират проекти предложения по програмата „Културно наследство“ по Националния фонд „Култура“

Набират проектни предложения по програмата „Културно наследство“ към Националния фонд „Култура“. Тя е в две направления -„Културно предприемачество в областта на културното наследство“, което подкрепя проекти, които целят да насърчат предприемачеството в областта на културното наследство в България чрез развиване на бизнес модели за успешни културни индустрии на местно ниво. Подкрепят се още въвеждане на иновации в работата на културните организации по опазване и популяризиране на културното наследство и превръщането му във фактор за устойчиво местно развитие.

Второто направление е „Съхранение и популяризиране на културно наследство“- за проекти за опазване, изследване и популяризиране на културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание. Този модул цели да подчертае приноса на културното наследство към многообразието, идентичността и значими културни и исторически процеси в България и Европа, както и към постигането на устойчиво развитие чрез активен междукултурен диалог. Срокът за кандидатстване е от 23.02.2021 (11:00) – 22.04.2021 (15:00)ч.,общният бюджет е в размер на 250 000 лева, а максималното финансиране по проект – 25 000 лв. Допустимите кандидати са юридически лица. Активни са и други програми на Национален фонд „Култура“.

Повече информация:

https://programs.ncf.bg/bg/programi?fbclid=IwAR3ZDZB4bDNIvWIE4qxnm-M1wP7WtFJsK8YmxNCyGab5aTyNehtcQbahdJI


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Над 570 млн. лв. по европейски проекти са инвестирани във Варна през програмния период 2014-2020 г.

3 232 проекта на обща стойност 775 777 554, 19 лв. са реализирани с европейски средства на територията на Област Варна за целия програмен период 2014-2020г. Данните бяха представени по време на пресконференция на Областен информационен център – Варна. В Община Варна са инвестирани най-много средства от европейските фондове – […]