Над 2,6 млн. лева повече за здравеопазване в новия бюджет на Варна

MadeInVarna
Над 2,6 млн. лева повече за здравеопазване в новия бюджет на Варна

Бюджетът за здравеопазване на Варна тази година е в размер на 26 млн. и 335 хил. лева. Той е с увеличен с 2,6 млн. лева спрямо първоначалната рамка за предходната година. Това бе изтъкнато на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет, на което съветниците одобриха проектобюджета за функция “Здравеопазване” за тази година.
Със средствата се осигуряват разходите за 12 детски ясли, 112 медицински кабинета в детски градини и училища, 3 млечни кухни с 23 разливочни. Издръжката на общинските предприятия „Комплекс за детско хранене“ и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ също се покрива от бюджета на функцията.
Капиталовата програма възлиза на близо 3,6 млн. лева. 2,8 млн. лева ще струват ремонтните дейности на детски ясли „Чуден свят“ и „Роза“. 190 хил. лева общината ще инвестира в площадки за игра на открито в детска ясла №3 „Зайо Байо“. За проектиране на основен ремонт на ДЯ №8   „Щурче“ са заделени 75 хил. лева.
В бюджета са планирани също разходи в размер на 107 хил. лева за обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идейно предложение, по проект за кандидатстване във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. За петте общински диагностично-консултативни центрове и АГ болницата във Варна, които ще се включат в проекта, са предвидени по 17 940 лв.
Ръст има и на средствата за помощи. Бюджетът на общинската инвитро програма е в размер на   малко над 306 хил. лева, с 68 хил. лева повече спрямо 2020 г.   За еднократни помощи за лечение на граждани са планирани над 153 хил. лева.
Общинските програми със здравна насоченост са в размер на 329 хил. лева. Тази година е предвидено изпълнението на 8 програми, които ще обхванат общо 6 300 души. Три от програмите са за деца: „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”, „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ и „Зеленият двор“. В списъка фигурират също програми за скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза, белия дроб и очите. За поредна година ще бъдат изпълнени програмите за „Профилактика на рака на гърдата“ и „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“.
В проектобюджета са заложени също средства за борба с COVID-19 – закупуване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати, диспенсъри, паравани, мобилни мивки и т.н.
Членовете на комисията направиха няколко допълнения към първоначално предложената макрорамка. Те гласуваха около 2 млн. лева да бъдат заделени за строително-ремонтни дейности във варненски лечебни заведения, сред които ДКЦ „Св. Клементина“, ДКЦ „Св. Иван Рилски“ – Аспарухово, Онкоболницата, Очна болница, и до 500 хил. лева – за проектиране на нова инфекциозна болница в града. Членовете дадоха положително становище за отпускане  до 2 млн. лева от общинския бюджет за закупване на три компютърни томографи за общински ДКЦ и до 3 млн. лева – за роботизирана хирургия в МБАЛ „Св. Анна“. Съветниците одобриха също 10 хил. лева за нова профилактична програма „Комплексно пост-ковид проследяване“ за ДКЦ V “Св. Екатерина“ и 3 700 лв. – за гориво за Тубдиспансера.
Всички тези допълнения ще бъдат разгледани от финансовата комисия, която ще реши дали бюджетът за тази година позволява тяхното изпълнение.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Министър-председателят Бойко Борисов участва във видеоконференцията на членовете на Европейския съвет

25.02.2021 Започна участието на министър-председателя Бойко Борисов във видеоконференцията на членовете на Европейския съвет, която се провежда днес и утре. Във фокуса на обсъжданията на държавните и правителствените ръководители на страните членки ще бъдат настоящата ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19, готовността за реакция при заплахи за общественото здраве, сигурността […]