Над 270 деца се включиха в конкурса „Бъдещето на Черно море“

MadeInVarna
Над 270 деца се включиха в конкурса „Бъдещето на Черно море“

277 млади творци от I до XII клас се включиха в първото издание на конкурса „Бъдещето на Черно море“, организиран от Морски клъстър България, в партньорство с Община Варна, Българската морска камара, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Техническия университет и Колежа по туризъм. Целта бе популяризиране на морските професии в областта на синята икономика сред младежката аудитория. Конкурсът даде възможност на младите хора да представят своето виждане за влиянието на човешката дейност върху морето, перспективите за намаляване на вредните въздействия и подобряване на чистотата му, а така също да предложат концепции за екологични решения.

 

В раздел “Рисунка” журито определи за победител Диляна Върбанова от Велико Търново, за есе – Ясмин Пачелиева от Смолян. Наградата за най-добър индивидуален проект бе за Габриела Георгиева от Полски Тръмбеш, а за отборен проект – за Финансово-стопанската професионална гимназия „В. Левски“ от Монтана.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Община Варна осигурява подкрепа за хора с увреждания под карантина

Над 1584 варненци и 434 души персонал в социалния сектор ще бъдат обхванати от проекта “Патронажна грижа +“ през 2022 година. Дейностите се осъществяват по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на […]