Община Варна осигурява подкрепа за хора с увреждания под карантина

MadeInVarna
Община Варна осигурява подкрепа за хора с увреждания под карантина

Над 1584 варненци и 434 души персонал в социалния сектор ще бъдат обхванати от проекта “Патронажна грижа +“ през 2022 година. Дейностите се осъществяват по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Това стана ясно днес на пресконференция в община Варна. Участие в събитието взеха зам.-кмета Коста Базитов, Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“, Ивелина Кирилова – ръководител на проекта и екипът, участващ в реализирането му.

 

Целта е да бъде осигурена подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, като им се предоставят услуги в домашна среда, както и подкрепа за лицата, които ползват социални услуги. Дейностите са разпределени в две направления.

По първото се предвижда да бъдат обхванати около 495 лица с увреждания, които нямат възможност за самообслужване и са поставени под карантина. Те ще получават специална патронажна грижа, за която ще бъдат ангажиран екип от 44 души – специалисти и помощен персонал. Новият компонент, който е насочен към най-застрашените от COVID-19, ще осигури устойчивост на предлаганите към момента услуги по друг проект – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна – Компонент 2”, който ще приключи в края на годината.

По второто направление ще бъдат изпълнени мерки за опазване на здравето на 1 089 потребители на социални услуги, ползващи домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция и други. За тях ще бъдат ангажирани 388 души персонал и още 46 лица – за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка. При необходимост има готовност да бъде осигурена компютърна техника за предоставянето на услугите дистанционно. По-активното използване на информационните технологии ще разшири възможностите за споделянето на опит и добри практики между специалисти в социалната сфера.

 

Социалните услуги могат да бъдат заявени на тел.: 052/820544 и 052/820537, както и на гише 14 в информационния център в сградата на община Варна. Дейностите започват да се извършват от 01.01.2022 г. 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

47 трудноподвижни граждани са ваксинирани вкъщи чрез мобилен кабинет

47 трудноподвижни граждани са били ваксинирани вкъщи от края на октомври до момента. Това стана възможно благодарение на програмата „Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“ на Община Варна, в която се включиха 4 общински лечебни заведения – ДКЦ 1 “Св. Клементина” ЕООД, ДКЦ 3 Варна ЕООД, ДКЦ 4 Варна ЕООД и ДКЦ […]