Необходими са спешни мерки за възстановяване на околната среда

MadeInVarna
Необходими са спешни мерки за възстановяване на околната среда

Господин Матов, в програмата на Републиканци за България заявявате като особено важно изграждането на електронна система „Околна среда“. Защо е толкова важна тя всъщност?
Точно така. За нас е много важно изграждането на подобна система, тъй като чрез нея ще се облекчи административната тежест за бизнеса и гражданите. Наша основна цел е тази система да комбинира и предоставя възможност за подаването, получаването и заявяването на всички законово предвидени административни услуги. Нещо повече, искаме тя да бъде основа за изграждането на система за мониторинг на всички компоненти на околната среда и факторите, които им влияят.
Това означава, че може да бъде изградена подобна система, която да поддържа всичко това?
Не само, че може, а трябва да бъде. По този начин всеки един икономически оператор или гражданин ще може да заяви издаването на разрешение за извършване на каквато и да е законово регулирана дейност, в която и да е регионална инспекция, от дома или офиса си. И не само това, всеки един от нас ще може да се информира например  за качеството на въздуха или състоянието на водите около него.
Господин Матов, какви са вижданията Ви за опазване на биологичното разнообразие и екосистемите? В България хората са изключително чувствителни и настроени защитнически към тях.
Разбирам ги и съм изключително радостен, когато видя хора с цел и кауза, особено когато тя е свързана с опазване на околната среда. Аз съм еколог, завършил съм бакалавърската си степен в Лесотехническия университет с профил „Екология и опазване на околната среда“, а магистратурата ми е „Инженерна екология“ в Технически университет – София. Въз основа на отделените години в професионална подготовка, както в университета, а така и в работата след това съм разбрал, че всичко в околната среда е свързано. Ще ви дам пример, когато необмислено се премахнат група от дървета, се образува „котел“ или „прозорец“, районът става по-податлив на ерозионни процеси, променя се температурният режим, изменя се видовото разнообразие, водата по-трудно достига до по-долните почвени хоризонти и още много други последващи събития. Всичко това само поради причина, не добре обмислено премахване на група от дървета. Поради тази причина и мисля, че обществото трябва да бъде добре информирано за всяко решение, което се предприема в околната среда, а така също и се изслушва, когато има конкретни предложения. Ние ще работим за тясно сътрудничество с хората и природозащитните организации, с цел запазване на екосистемите и биологичното разнообразие.
Защо хората да изберат Вас?
Вижте, думата на хората е закон. Аз гледам на изборите като конкурс за работа. Различните кандидати (политическите партии) излизат и представят на работодателя (суверена), своите виждания за това, което е необходимо да се случи и как да стане то. А работодателят сам решава, кой да и кой не. Ако трябва да се обърна към избирателите, то това ще бъде с молба, да се запознаят с предложенията, които имаме и ако им харесват, да ни гласуват своето доверие.
В програмата си залагате на енергийно независими сгради, субсидия за електромобил и т.н. Това са много екологично насочени мерки. Мислите ли, че сме готови за това?
Време е да направим тази крачка към по-екологичен начин на живот. Страните членки се развиват и работят, за да осигурят по-здравословен начин на живот на жителите си. Защото по-екологичен начин на живот е равно на по-здравословен живот. Двете неща са свързани и е време да го разберем. Чрез подобни мерки инвестираме освен в околната среда и в здравето на обществото, а така също и в неговото финансово благосъстояние. Ако не започнем сега, после ще ни е много трудно да настигнем другите. Искам нашата родина да бъде водеща, а не догонваща.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Хореографската общност във Варна с петиция срещу новите мерки

Уважаеми г-н Пасев! От името на хореографската общност във Варна, подкрепени от Асоциацията на хореографите в България (АХБ) и Съюза на организациите за любителско изкуство (СОЛИ), искаме да изкажем изключителното си недоумение от ограничаването на занятията от музикалното и танцовото изкуство, като се има предвид, че ние работим от 01.02.2021г. […]