Няма предложение за събаряне на ОУ „Иван Рилски“

MadeInVarna
Няма предложение за събаряне на ОУ „Иван Рилски“

Няма внесено предложение в Общински съвет – Варна за събаряне на сградата на ОУ „Иван Рилски“, за закриване, преместване или вливане на училището, съобщиха от дирекция “Образование и младежки дейности” в Община Варна. Извършено е проучване на заетите образователни площи в отделните училища, с цел поетапно преминаване на едносменен режим на обучение в общинските училища, тъй като трябва да бъдат изпълнени изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 10 от 2016 г. Данните сочат, че през учебната 2020/2021 г. в ОУ „Иван Рилски“ има 240 ученици, 10 паралелки, 2 подготвителни групи за деца на 5 и на 6 години. Сградата е строена през 1921 година и не е архитектурен паметник, няма достъпна среда и не отговаря на изискванията на наредбите за физическа сигурност на строежите. Броят на учениците в някои паралелки е критично малък: 1А клас – 14 ученици; 1Б клас – 15 ученици; 4А клас –  една паралелка с 15 ученици. 18 от записаните деца не посещават присъствено занятията, а се обучават в Центъра за специална образователна подкрепа. Общият брой на учениците през последните години намалява. ОУ „Св. Иван Рилски“  не отговаря на критериите за защитено училище (основно училище става защитено, в случай че бъде закрито или преобразувано и поне десет деца пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище).

В съседство се намират още две училища – СУ „Елин Пелин“ и ОУ „Отец Паисий“, на отстояние от ОУ „Иван Рилски“ съответно на 1800 м и на 800 м. Две трети от техния сградния фонд е свободен. Сградата на СУ „Елин Пелин“ е строена през 1961 г., броят ученици е 321, паралелки са 15. Има 2 подготвителни групи за деца на 5 и 6 години. В училището има спортна зала, спортни площадки, достъпна среда.  Сградата на ОУ “Отец Паисий“ съответно е построена през 1953 г., учениците са 164, има нов физкултурен салон.

Не така стои въпросът в други райони на Варна, където има по 2000 деца в една и съща сграда. Например, Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” и ОУ „Захари Стоянов“, Пета Гимназия и ОУ „Георги Раковски“ в район “Приморски”. Затова предстои да се търсят решения, които ще бъдат подробно обсъдени с всички заинтересовани страни.

През последните години Община Варна е изградила  много нови детски градини, а на мястото на стари бараки и пристройки вече има нови модерни сгради, като ДГ „Мир“, ДГ „Иглика“, ДГ „Карамфилче“. Възстановено бе НУ “Васил Левски”, опазена бе сградата на бившето оздравително училище, което ще бъде превърнато в модерна образователна база. Категорично не отговарят на истината твърдения, че на мястото на Професионалната гимназия по електротехника (електротехникума) ще бъде построена новата сграда на Математическата гимназия. Кампусът ще бъде изграден отделно, а Електротехникумът се запазва с всички негови функции. Обръщаме се с апел към политическите сили да не използват образователната система като място за предизборни битки, заявяват от дирекцията.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Окръжна прокуратура - Варна повдигна обвинение на 33-годишен мъж, държал около килограм марихуана

Окръжна прокуратура – Варна повдигна обвинение на 33-годишния И.П. от Варна. Мъжът е привлечен в качеството  му  на обвиняем за това, че без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с общо нетно тегло 990,49 грама и метамфетамин в минимални количества. Законът предвижда за това […]