Обсъждат професионалните паралелки при приема в VIII клас в общинските средни училища

MadeInVarna
Обсъждат професионалните паралелки при приема в VIII клас в общинските средни училища

За предстоящата 2022/2023 учебна година е предвидено делът на учениците, обучаващи се в професионални паралелки, да е 61,24 % от целия прием в VIII клас. В тази връзка са проведени срещи  с директори на средни училища, в които има разкрити паралелки със специалности от професии, съобщиха от дирекция “Образование и младежки дейности”. Срещите се провеждат и в съответствие с Правилата за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година.

Община Варна има готовност за подкрепа на инициативи за създаване и развитие на партньорства между бизнеса и образованието, за провеждане на ученически практики, въвеждането на научни подходи и иновации в професионалното образование и обучение, за търсения в краткосрочен план на решения за постигане на баланс между търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация на пазара на труда. По време на срещите се стигна до решения за промяна на вече съществуващи професии с такива от професионално направление „Компютърни науки“. В СУ „Пейо Яворов“ изучаваният досега профил „Предприемачески“ да се замени с „Компютърни науки“, специалност „Приложно програмиране“, а в VII СУ „Найден Геров“ – специалността „Компютърна анимация“ да бъде заменена с „Приложно програмиране“. Обсъдени бяха съществуващите специалности „Съдебна администрация“ в СУХНИ „Епископ Константин Преславски“ и „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ в СУ „Неофит Бозвели“, както и възможностите на учениците за стаж и реализация на пазара на труда.  Община Варна поема ангажимента за осигуряване на стаж в общински детски градини за помощник-възпитателите.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Дядо Коледа раздаде лакомства в зоопарка

Дядо Коледа и помощниците му – понито Виолет и джуджето Биби, зарадваха с лакомства и играчки животните в зоопарка във Варна. Маймуните от вида зелена морска котка получиха плодове и зеленчуци, животните от контактна зона – много моркови и ябълки, а лъвчетата – топка и плюшени играчки, съобщи Иванка Стоянова, […]