Община Варна обявява конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

MadeInVarna
Община Варна обявява конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

Срокът за подаване на предложенията е 13 май 2024 година. За победителите са предвидени парични награди

 

 

Община Варна обявява конкурс за Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна. Конкурсът е за създаване на визия, която да символизира туристическия потенциал на града и да се използва в различни комуникационни канали. Целта на конкурса е утвърждаване на бранд Варна и повишаване на разпознаваемостта на града на туристическия пазар. 

 

 

В конкурса могат да участват всички пълнолетни български и чуждестранни физически и/или юридически лица, с изключение на лицата, участвали в изготвянето на конкурсната програма. Това са членовете на комисията за оценяване на проектите; лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

 

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 

 

– Заявление за участие в конкурса (по образец);

 

 

– Кратко представяне на автора или екипа, който е разработил проекта; 

 

 

– Собственоръчно попълнена и подписана декларация (по образец), удостоверяваща съгласие с условията на конкурса, авторството на идейния проект и уверение, че проектът или части от него не са използвани преди това по други поводи, както и че не са участвали в изготвянето на конкурсната програма; не са свързани с членовете на комисията; не са лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

 

 

Всеки участник може да подаде едно предложение за авторски и оригинален проект на лого и слоган в два варианта – български и английски. Може да използва предпочитаната от него техника, която да съдържа стилизирана информация за Варна, да асоциира текстово, графично и цветово туристическите дадености на дестинацията. Проектът трябва да е придружен и от кратко текстово описание – идея, послание в текстови формат и основни технически характеристики. 

 

 

Оценяването и класирането на проектите се извършва от специално назначена комисия в срок до 15 календарни дни след крайния срок за подаване на конкурсни предложения. В тридневен срок от приключване работата на комисията, резултатите и проектите – финалисти ще бъдат публично обявени на сайта на Община Варна www.varna.bg. 

 

 

Авторът на спечелилия първо място проект ще получи награда в размер на 5 000 лева.

Класираните на второ и трето място, съответно 2 000 и 1 000 лв.

 

 

Проектите, заедно с посочените документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса и името на участника в деловодството на Община Варна или по поща на адрес: 9000, гр. Варна, бул. Осми Приморски полк № 43, Дирекция „Туризъм“ за конкурса „Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна“. Срокът е до 17:30 часа на 13.05.2024 г. 

 

 

Подробна информация за условията на конкурса и образци на необходимите за участие документи може да откриете на официалната страница на Община Варна: https://varna.bg/bg/2396 

 

Контакти за допълнителна информация: телефон 052/820 501; 052/820 276 или на имейл: tourism@varna.bg


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Благомир Коцев започва поредица от срещи с кметовете на райони и села на територията на община Варна

Поставянето на нови точки за видеонаблюдение и разширяване на Еко парка в село Звездица бяха основи теми на разговора с кмета Станислава Христова Кметът на Варна Благомир Коцев започва поредица от срещи с кметовете на петте района и петте кметства на територията на община Варна. Първото му посещение беше в […]