Община Варна организира информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“

MadeInVarna
Община Варна организира информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“

Събитието ще се проведе на 11 април, четвъртък, от 14:00 часа в Юнашкия салон

Кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други

Община Варна организира информационен ден, за да разясни условията и  указанията за кандидатстване с проектни идеи по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програмата за европейско финансиране „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 

Събитието ще се проведе на 11 април, четвъртък, от 14:00 часа в Юнашкия салон. 

Кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други. 

Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 58,5 млн. лв. и ще бъде използван за финансирането на проектни предложения, реализирани на територията на цялата община или съседните общини, в изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО).

Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа, на адрес – delovodstvo@varna.bg. Проектни идеи, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. 

Пълният пакет документи за кандидатстване, указания, както и детайлна информация за допустимите дейности са публикувани на следните адреси: bgregio.eu, както и на сайта на Община Варна – https://varna.bg/bg/2363

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Кметът Благомир Коцев предложи нова концепция за зацветяването в центъра

По нова концепция да се извършва зацветяването в централната градска част – с перенна растителност и декоративни треви. Това поиска кметът на Варна Благомир Коцев на среща с фирмата, която поддържа зелените площи около пл. „Независимост“, до сградата на Община Варна и разделителните линии на централните булеварди „Мария Луиза“, „Княз […]