Община Варна представи проектобюджет за 2022 г. без увеличени местни данъци

MadeInVarna
Община Варна представи проектобюджет за 2022 г.  без увеличени местни данъци

Проектобюджетът на Община Варна за 2022 г. е без увеличение на местните данъци и такси, независимо от трудно прогнозируемата икономическа среда, бежанската и здравната кризи. Той е с макрорамка от 647 960 000 лв, от които 88, 2 млн. лв. са от европейски проекти и програми. Приходите от делегирани от държавата дейности са 236,7 млн. лв., а от местни дейности – 322,9 млн. лв. Това обяви на пресконференция днес Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет“ в Община Варна. Заедно със зам.-кмета Христо Иванов тя представи проектодокумента пред журналисти. Проектобюджетът е съставен в условията на тежка икономическа криза, бежанска вълна от Украйна, потенциална възможност от нова вълна от COVID-19 и късно приет Закон за държавния бюджет за 2022 г. Планираната от правителството актуализация на държавния бюджет през лятото също ще се отрази върху общинските бюджети, но въпреки трудностите, увеличение на местните данъци и такси за гражданите няма да има, ще бъде изпълнено и решението на държавата родителите да бъдат освободени от такси в детските градини и ясли, считано от месец април. В същото време за четвърта поредна година Община Варна няма да получи изравнителна субсидия от държавния бюджет, въпреки повечето изразходвани средства за издръжка, заради рязкото повишение на цените на електроенергия, горива, хранителни продукти, строителни материали и др.

 

През годините Община Варна поддържа стабилно финансово състояние, без просрочени задължения, което е един от основните показатели за устойчивост. Потвърждение за това е и кредитният рейтинг, присъден през май 2021 г. и потвърден през ноември м.г. – дългосрочен кредитен рейтинг – ВВВ с перспектива стабилна, краткосрочен кредитен рейтинг /А-3/ с перспектива стабилна, обясни Стефка Господинова. Всичко това е една добра основание за спокойно ползване на кредитни инструменти. През 2022 г. общината планира да поеме нов дългосрочен общински дълг за реализиране на инвестиционни проекти. Той ще се усвоява на няколко транша, според изпълнение на дейностите на проектите. Повече информация: /https://varna.bg/bg/1662/

 

Предвид икономическата криза, в проектобюджета за тази година Община Варна се предвиждат финансови възможности за подкрепа за хора с различни социални и здравни потребности. Заложено е увеличение на минималната работна заплата на педагогическия персонал в детски ясли и здравни кабинети, както и на заплатите на заетите в системата на предучилищното и училищното образование – от 01.04.2022 г. Осигурени са средства за помощи в областта на здравеопазването, социалното подпомагане и транспорта, финансова подкрепа за лечение на граждани, помощи за асистирана репродукция (ин витро процедури за бездетни двойки), за битови нужди на социално слаби хора.

Успоредно с това е разработена капиталовата програма с проекти за обновяване на уличната инфраструктура и благоустрояване на междублокови пространства на територията на целия града и селата, които са част от общината.

 

Проектобюджетът по функции:

Функция „Образование“- Маккорамка от  202 335 000 лв., което е 36% относителен дял в общия бюджет. Средствата са увеличени с 30 млн. лв. спрямо отчета за 2021 г. Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна”, с индикативна стойност 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна .

 

Функция „Здравеопазване“ – Макрорамка от 29 млн. лв. Средствата са увеличени спрямо отчета за 2021 г. с 8,5 млн. лв. Ще продължат да функционират 12 програми за превенция на здравето в размер на 417 000 лв. Помощи по решение на Общински съвет в размер на 547 071 лв., в т.ч. – за лечение на граждани – 171 050 лв. и за инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 376 021 лв., продължава финансирането на лечебни заведения чрез отпускане на капиталови трансфери за 287 640 лв. , увеличение на работните заплати, считано от 01.04.2022 г. – на работещите в детските ясли и здравни кабинети – с 15%.

 

Функция „Социално подпомагане“ – Макрорамка от 26 200 000 лв. Средствата са увеличени с 4 млн. лв. Сериозен ръст има и при Социална програма, където са предвидени близо 4, 7 млн. лв., като увеличението  с 603 000 лв. спрямо отчета за 2021 г. Осигурени са средства за превоз на трудноподвижни лица със специализирани микробуси в размер на 800 000 лв., за социални помощи – 229 000 лв., за социални услуги в домашна среда – социални асистенти за подпомагане на 120 деца със специални образователни потребности – 1 249 000 лв., за домашния социален патронаж – 3 640 755 лв. , за клубовете на пенсионера – 101 000 лв. и други. Предоставят се 57 броя социални услуги в социални центрове и 6 броя второстепенни разпоредители.

 

Функция Жилищно строителство и БКС  – Макрорамка от  185 323 000 лв. Увеличението спрямо отчета за 2021 г. е с 112 429 942 лв. По- важни разходи са за рехабилитацията на уличната мрежа – 9 000 000 лв. ; за дейности по чистота – 35 344 040 лв.; за дейности по озеленяване – 5 384 124 лв.; за осветление на улици и площади – 6 900 000 лв. Капиталовата програма за 2022 г. е в размер общо на 213 595 631 лв., в т.ч.: по бюджет на общината – 142 882 865 лв.: по оперативни програми и проекти – 70 712 766 лв.

 

Функция „Почивно дело, култура и религиозно дело“ – Макрорамка от 26 299 000 лв. Увеличението спрямо отчета за 2021 г. е със 7 587 388 лв. По- важни разходи във функцията: за спорт – 13,7 млн. лв.  в т.ч. издръжка на ОП „Спорт Варна“ , дейности и мероприятия и спортна инфраструктура. Съгласно наредба, спортните обекти, предоставени за управление от ОП „Спорт“,  са разпределени до 2/3 за безвъзмездно ползване за културни мероприятия и издръжка на културни институции – 8 680 000 лв., за Зоопарк – 1 613 000 лв., за реализиране на програми за културни и спортни мероприятия и дейности – общо 3,9 млн. лв.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.03.2022 г. от 16,30 ч. в сградата на Община Варна. Повече информация – https://varna.bg/bg/1667. За мнения и въпроси, свързани с проектобюджета за 2022 г. – еmail: hivanov@varna.bg njotovska@varna.bg pavdimova@varna.bg

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Младежкият фестивал Youth Street Varna Positive събра много слънчеви емоции

Слънчевите емоции и усмивки тържествуваха по време на първото събитие на младежкия фестивал  Youth Street Varna Positive, съобщиха организаторите от информационното издание Youth Street Varna. Събитието бе реализирано с подкрепата на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Малки и големи дефилираха, пяха, отправяха позитивни послания в контекста на […]