Община Варна разработва проектни идеи за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

MadeInVarna
Община Варна разработва проектни идеи за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Заместник-кметът Диан Иванов участва в приемането на доклада за изпълнението на ПИРО – Варна за 2023 година

През тази година Община Варна ще продължи работата си по подготовката на проектни идеи и последващи проектни предложения за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това е основният инструмент за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 година. Това заяви заместник-кметът по правните въпроси и общинска собственост Диан Иванов, който участва в работната среща на групата за наблюдение на изпълнението на ПИРО. Събитието се проведе в зала „Пленарна“ на Община Варна с участието на членовете на работната група.

По време на срещата бе отчетено, че в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост през 2023 г. Община Варна е подала за оценка 107 проектни предложения, като от тях 95 са за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. През септември миналата година е подадена и Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с името „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“. Концепцията се реализира съвместно с още 10 партньорски организации. През отчетната година е приключи изпълнението на по-голямата част от проектите от програмен период 2014-2020 година, посочиха експертите от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

По време на срещата беше отчетено, че най-голям напредък в Програмата за изпълнение на ПИРО е отчетен в приоритет 5, който включва проекти за интегрирана и достъпна градска и извънградска среда, благоустрояване на междублокови пространства и други елементи на инженерната инфраструктура.

Годишните доклади от наблюдението на изпълнението на ПИРО са основа за изготвянето на междинна и последваща оценка, която се прави от независими експерти, посочиха от ресорната дирекция. Документът трябва да бъде внесен и в Общинския съвет, като срокът е 31 март 2024 г.

 


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Вандалски набези и градоустройствени проблеми бяха основни теми по време на извънредната приемна на кмета Благомир Коцев

Вандалските набези върху общинската инфраструктура отново бяха във фокуса на вниманието на кмета на Варна Благомир Коцев. По време на извънредния си приемен ден той беше сигнализиран за това, че асансьорите на подлезите на спирка „Калин“ и спирката пред Варненската морска гимназия в кв. „Аспарухово“ постоянно са повредени. По думите […]