Община Варна ще инвестира в ново съоръжение за преработка на битови отпадъци

MadeInVarna
Община Варна ще инвестира в ново съоръжение за преработка на битови отпадъци
Снимка: varnacouncil.bg

Община Варна ще инвестира средства в ново съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци. За тази цел в местната хазна за 2020 г. са заделени над 3,14 млн. лева. В тази сума влизат разходите за закупуване на земя, извършване на предпроектни проучвания, както и проектиране на съоръжението.

Бюджетът за чистотата на Варна за 2020 г. беше одобрен от членовете на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. Той е в размер на 40,5 млн. лева, или с 3,3 млн. лева повече спрямо средствата за 2019 г., при това без увеличение на таксата за битови отпадъци. За жилищни имоти тя е 0,98 промила от данъчната оценка и е една от най-ниските в страната.

Очакваните приходи от такса смет са 29 млн. лева., което е с 1 млн. лева повече от планираните за миналата година. Около 2,5 млн. лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ-Варна. Преходният остатък от преизпълнение на приходите от такса смет и неразплатени разходи към края на 2019 г. е в размер на над 9 млн. лева.

Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка на отпадъци. За тази дейност са предвидени близо 16,3 млн. лева, като 9,3 млн. лева ще струва преработката на боклука в завода в с. Езерово. В тазгодишния бюджет са заделени също средства за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен.

За почистване и поддържане на чистотата на обществените места Община Варна е предвидила 14,6 млн. лева, с около 2 млн. лева повече спрямо 2019 г. От тях 8,1 млн. лева са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др.

Планираните разходи за чистотата на Морската градина са в размер на близо 1,3 млн. лева. От тях около 1,1 млн. лева ще бъдат вложени в нова специализирана техника – мотометачни машини, цистерна за измиване на улици, вакуумни почистващи машини и др.

В местната хазна за сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,6 млн. лева. В тази сума са включени средствата в размер на близо 394 хил. лв. за изграждане на джобове за контейнери по улиците в града. Други 72 хил. лв. ще бъдат инвестирани в надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване.

По време на днешното заседание беше обсъден и въпросът за изграждането на подземни контейнери за смет. Съветниците решиха да възложат на районните администрации в 6-месечен срок да посочат места, на които биха могли да се поставят такива съоръжения. След това ще се направи обследване и ще се проучи опитът на други градове, за да се реши какви стъпки ще предприеме общината. Само за 2019 г. санкциите, които са наложени на сметопочистващите фирми, са в размер на 300 хил. лева, бе съобщено също по време на заседанието.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Българските национали по футзал победиха Андора с 2-1 във Варна

Снимка: varnacouncil.bgБългарският национален отбор по футзал победи Андора с 2-1 в първа квалификационна среща от група D за европейско първенство на УЕФА по футзал 2022г.. Срещата се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна. Омар Дебоун изведе Андора напред с удар под пложна на вратаря. Нашите се активизираха […]