Община Варна ще кандидатства за изграждане на цифров иновационен хъб

MadeInVarna
Община Варна ще кандидатства за изграждане на цифров иновационен хъб

Община Варна има намерение да кандидатства за изграждане на европейски цифров иновационен хъб (център) на територията на града. На извънредно заседание и с голямо мнозинство местният парламент даде съгласието си общината да се включи в  учредяването на сдружение, което е задължително условие за участие в процедурата по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г.“.
Предстои да бъде регистрирано сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Варненски цифров иновационен хъб“ . В него ще участват организации от публичния, частния и образователния сектор, имащи отношение към иновациите и цифровата икономика. Съветниците решиха при учредяване на сдружението да бъдат поканени всички висши учебни заведения във Варна. Впоследствие, след одобрение на кандидатурата, ще бъдат приобщени и други институции, НПО и представители на бизнеса, които проявят желание и приемат целите на сдружението.
Варна има всички предпоставки и потенциал да бъде на картата на европейските дигитални центрове. Градът разполага с отлична образователна инфраструктура и успешно преориентира икономиката си към по-високата добавена стойност, стъпвайки на дигиталните умения и развойната дейност.  За последните две години ръстът на БВП на човек от населението  е близо 20%, с което областта изпреварва всички други големи икономически центрове в страната. Варна е най-големият икономически център в Северна България с произведена продукция от над 10 млрд. лева за 2018 г. и 215 хил. заети лица в цялата област през 2019 г.
Изграждането на европейски цифров иновационен хъб ще е в подкрепа на цифровата трансформация на града и на държавата. Ролята на центъра ще бъде да предоставя иновативни решения и да помага на компании, институции и организации в региона на Варна да създават добавена стойност чрез цифрови технологии. Регионално базиран, хъбът ще се ангажира с местни, национални и международни партньори, за да предостави повече търговски възможности за иноватори и да разкрие нови работни места. Географският му обхват ще надскочи територията на община Варна. Предвижда се иновационният център да съдейства на бизнеса в цяла Североизточна България.


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Мъж влиза в затвора заради нарушаване на карантинните мерки

Ефективно наказание лишаване от свобода ще изтърпи осъден за нарушаване на карантинните мерки по обвинение на Районна прокуратура – Плевен. Окръжен съд – Плевен е уважил, подържаното от прокуратурата предложение на председателя на  пробационния съвет, като е заменил изцяло остатъка от наложеното на А.М. наказание пробация с наказание лишаване от […]