Обявяват конкурс за проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

MadeInVarna
Обявяват конкурс за проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Конкурс за разработване на проекти от неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора обявява дирекция „Превенции“ към Община Варна. В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Указания за изготвяне на проекти по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора за 2020 година. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1-ви април – 31-ви октомври 2020 г.

 

Кандидатстващите организации трябва да подадат проектите си в деловодството на Община Варна до 12-ти март 2020 година. Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции”, www.prevencii.com. Допълнителна информация на телефон 052/820 677


Последвайте ни в YouTube и Facebook
Следваща Новина

Много места във Варна без вода днес

Без вода днес ще бъдат: – абонатите между бул.”Христо Смирненски” , ул.”Ген.Г.Попов”, бул.”Левски” и ул.”Дубровник” от 3 часа до около 17 часа . – абонатите между бул.”Хр.Смирненски” , бул.”Левски” , ул.”Мир” и бул.”8-и приморски полк” от 4,30 часа до около 17 часа . – кв.”Чайка” абонатите в района на пазар […]